2009-09-14 15:19:29

Benedictus XVI reser till Malta i april 2010


(14.09.09) Benedictus XVI: s första utlandsresa under 2010 blir till Malta i april. Den maltesiska biskopskonferensen presenterade nyheten i lördags. Det blir det tredje påvliga besöket till landet efter Johannes Paulus II: s apostoliska resor under 1990 och 2001. Alberto Gasbarri, som är ansvarig för påvens apostoliska resor utanför Italien, kommer att resa till Malta i oktober för att organisera programmet.


Benedictus XVI tackade ja till den inbjudan som hade framförts av landets biskopar och Maltas president under de senaste månaderna. Besöket markerar 1950-årsdagen av aposteln Paulus skeppsbrott på ön, som enligt traditionen inträffade år 60 under sin resa till Rom. I Apostlagärningarna läser vi att han välkomnades av lokalbefolkningen med en sällsynt mänsklighet. Han stannade tre månader innan han seglade mot Sicilien.

Den 16 juni 2005, i ett budskap till Maltas nya ambassadör vid den Heliga Stolen, Antonio Ganado, påminde Benedictus XVI om Maltas djupa kristna rötter och om dess kulturella och religiösa rikedom på vilka landet kan bygga en framtid i solidaritetens och fredens tecken. Påven underströk även Maltas roll i arbetet mot ett enat och solidariskt Europa som skall kunna kombinera varje nations legitima intressen med det gemensamma bästa för hela kontinenten.
  
Med anledning av detta, i en intervju med L’Osservatore Romano, talade ärkebiskopen av Malta, Mons. Paul Cremona, om att hans landsmän välkomnar invandrare precis som de välkomnade den förliste Paulus. Han förklarade att genom att acceptera aposteln Paulus, visade den maltesiska befolkningen en stark känsla av öppenhet gentemot den andre, gentemot främlingen. ”En känsla - tillade han - som måste bevaras och praktiseras även i vårt nuvarande historiska ögonblick som präglas av massinvandringen. Massinvandringen är ett välbekant fenomen på Malta, eftersom ön ligger som det ligger, mitt i Medelhavet, och ofta är den första plats som olagliga invandrare från Afrika landar på. Vi behöver avskaffa fördomar - sade han - och betrakta invandrare först och främst som våra medmänniskor."
  
Malta blev medlem av EU i maj 2004, och blev självständig från Storbritannien 1964. Landet har omkring 410’000 invånare, varav 98% är katoliker.
All the contents on this site are copyrighted ©.