2009-09-11 17:39:19

Orędzie do muzułmanów: walka z ubóstwem wyklucza przemoc


Refleksję o wspólnej chrześcijanom i muzułmanom walce z ubóstwem Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego zaproponowała wyznawcom islamu w dorocznym orędziu na ich święto Id al-Fitr. Przypada ono 19/20 września, na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu i modlitwy ramadanu. Watykańska dykasteria zwraca uwagę, że troska o ubogich, niezależnie od dzielących nas różnic religijnych, stoi w centrum Bożych przykazań. Bóg nakazuje nam miłość do każdego człowieka.

„Wszyscy wiemy, że ubóstwo rodzi nieznośne cierpienia, gniew, izolację, nienawiść i żądzę zemsty – czytamy w liście do wyznawców islamu. – Może skłaniać do wrogich działań wszelkimi dostępnymi środkami, co próbuje się nawet usprawiedliwiać motywami religijnymi, w imię rzekomej «boskiej sprawiedliwości» odbierając innym ich bogactwa wraz z pokojem i bezpieczeństwem. Właśnie dlatego, by odeprzeć takie zjawiska jak ekstremizm i przemoc, walkę z ubóstwem trzeba prowadzić promując integralny rozwój ludzki” – podkreśla Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego. Przytacza stwierdzenie Pawła VI, że „rozwój to nowe imię pokoju” i słowa Benedykta XVI z encykliki Caritas in veritate o potrzebie „nowej syntezy humanistycznej”, uwzględniającej centralne miejsce człowieka na ziemi i jego otwarcie na Boga. Jako wierzący winniśmy podjąć refleksję nad problemami naszych czasów i, kiedy to możliwe, wspólnie je rozwiązywać – wskazano w przesłaniu do muzułmanów. Przypomniano też konieczność „globalnej solidarności”. Wyraziłoby ją na przykład przyjęcie, jak proponował Jan Paweł II, „wspólnego kodeksu etycznego”, który byłby nie tylko konwencjonalny, ale opierał się na prawie naturalnym, wpisanym przez Stwórcę w sumienie każdego człowieka.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.