2009-09-10 18:58:17

Biskupi Szwajcarii o prześladowaniach tureckich katolików


Szwajcarscy biskupi są zaniepokojeni brutalnymi atakami na chrześcijan w różnych krajach świata. W komunikacie z zakończonego 9 września zgromadzenia plenarnego episkopatu Szwajcarii najwięcej miejsca poświęcono prześladowaniom chrześcijan na świecie, a w szczególności w Turcji. Biskupi zapewniają m.in. o swej solidarności z mnichami z prawosławnego klasztoru Mor Gabriel, będącymi pod silną presją tych, którzy chcieliby – jak czytamy w komunikacie – wymazać z tureckiej ziemi wszelkie ślady chrześcijaństwa. Klasztor Mor Gabriel to jeden z najstarszych ośrodków chrześcijańskiego monastycyzmu na świecie. Powstał w 397 r. W ubiegłym roku władze tureckie skonfiskowały większość klasztornej ziemi, uznając ją za lasy państwowe. Natomiast lokalni zwierzchnicy muzułmańscy domagają się zamknięcia istniejącego od 1600 lat klasztoru, ponieważ w ich przekonaniu zajmuje się on prozelityzmem.

W osobnym komunikacie biskupi zalecili odrzucenie inicjatyw, mających powstrzymać budowę minaretów w Szwajcarii. Pasterze tamtejszego Kościoła zaznaczają, że ich decyzja podyktowana jest wartościami chrześcijańskimi i demokratycznymi, a nie nieznajomością realnych problemów. Jesteśmy świadomi – czytamy w komunikacie – że w wielu krajach muzułmańskich nie jest respektowana wolność religijna. Zwłaszcza chrześcijanie doświadczają poważnych trudności, kiedy chcą praktykować swą wiarę bądź zabiegają o budowę miejsc kultu. Całkowity zakaz budowy minaretów osłabiłby jednak starania o wzajemną otwartość, dialog i poszanowanie – piszą szwajcarscy biskupi.

Podczas zakończonego wczoraj w Delémont zgromadzenia plenarnego wybrano również nowe władze episkopatu na lata 2010-2012. Na czele konferencji stanie bp Norbert Brunner z diecezji Sion, dotychczasowy wiceprzewodniczący episkopatu.

kb/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.