2009-09-08 17:40:18

Kardinolas Paul Cordes lankosi Taivane


Popiežiškosios Cor Unum tarybos pirmininkas kardinolas Paul Cordes lankosi Taivane. Vizito tikslas – pareikšti popiežiaus artumą ir solidarumą Taivano katalikų bendruomenei ir visiems taivaniečiams, nukentėjusiems nuo rugpjūčio viduryje regioną nusiaubusio smarkaus taifūno.

Prieš keletą savaičių pietrytinę Aziją nusiaubęs taifūnas buvo viena smarkiausių stichinių nelaimių per pastaruosius penkis dešimtmečius palietusių Taivaną. Žuvo beveik šeši šimtai žmonių, padaryta milžiniškų materialinių nuostolių. Nuo taifūno nukentėjo taip pat kontinentinės Kinijos ir Filipinų gyventojai. Iškart po nelaimės popiežius Benediktas XVI pareiškė užuojautą ir solidarumą taivaniečiams, paragino visą tarptautinę bendruomenę jiems padėti, o taip pat Taivano Caritas organizacijai perdavė simbolinę 50 tūkstančių dolerių auką nukentėjusiems žmonėms šelpti.

Dabar, po nelaimės praėjus jau kelioms savaitėms, popiežiaus solidarumo ir užuojautos žodžius Taivano katalikams ir visiems gyventojams perduos kardinolas Paul Cordes, vadovaujantis labdaros darbus visoje Bažnyčioje koordinuojančiai Popiežiškajai Cor Unum (Vienos širdies) tarybai. Jo vizitas Taivane truks 9 dienas. Be sostinės Taipėjaus, kardinolas aplankys labiausiai nuo taifūno nukentėjusius Kaohsiungo ir Pintungo regionus. Pačioje vizito Taivane pradžioje kardinolas Cordes vadovauja Taipėjaus katalikų universitete šį pirmadienį prasidėjusioms rekolekcijoms, kuriose dalyvauja Azijos katalikiškų karitatyvinių organizacijų atstovai – keturi kardinolai, šešios dešimtys vyskupų, puspenkto šimto kunigų ir pasauliečių iš 29 šalių.
All the contents on this site are copyrighted ©.