2009-09-07 16:17:02

Konsekruotas naujasis Helsinkio vyskupas Teemu Sippo


Iškilmė vyko šeštadienį, rugsėjo 5 dieną, senosios Suomijos sostinės Turku miesto katedroje, kitados buvusioje katalikų vyskupo katedra, o dabar priklausančioje liuteronų bendruomenei. Naujojo vyskupo konsekravimui vadovavo Vokietijos Mainco vyskupas kardinolas Karl Lehmann; kartu su juo koncelebravo buvęs Helsinkio vyskupas Jozef Wrobel ir Kopenhagos vyskupas Czeslaw Kozon. Kartu su negausios Suomijos katalikų bendruomenės atstovais, naujojo vyskupo konsekravimo iškilmėse dalyvavo liuteronų ir ortodoksų bendruomenių nariai su savo vadovais – liuteronų vyskupu Jukka Paarma ir ortodoksų vyskupo Leonu.

Vyskupas Teemu Sippo yra pirmas suomių tautybės Helsinkio katalikų vyskupas nuo reformacijos laikų. Į tai atkreipė dėmesį savo homilijoje konsekravimo iškilmei vadovavęs kardinolas Lehmannas. Naujojo Helsinkio vyskupo konsekravimas yra lemtingas momentas visos Skandinavijos katalikų bendruomenių gyvenime, nes nuo dabar visų šių bendruomenių ganytojai yra vietiniai, yra gimę šalyse, kurių bendruomenėms vadovauja.

Šeštadienį konsekruotą naują vyskupą, į Helsinkio sostą popiežius Benediktas XVI paskyrė birželio mėnesį. Prieš tai beveik ištisus metus Helsinkio vyskupija neturėjo savo ganytojo. Anksčiau Helsinkio vyskupijai vadovavo lenkas vyskupas Jozef Wrobel, tačiau pernai popiežius jį paskyrė Lenkijos Liublino arkivyskupo pagalbininku.

Naujasis Helsinkio vyskupas Teemu Sippo gimė 1947 metais Suomijoje. 1970 metais įstojo į Švenčiausiosios Jėzaus Širdies kunigų kongregaciją. 1977 metais jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Iki dabartinio paskyrimo vyskupu kunigas Sippo visą laiką dirbo Helsinkio mieste, o pastaruosius metus, kai vyskupija neturėjo savo ganytojo, jis buvo jos laikinas administratorius.

Šiuo metu 85 procentai Suomijos gyventojų, kurių iš viso yra maždaug 5,2 milijono, priklauso liuteronų Bažnyčiai, turinčiai 9 vyskupijas. Katalikų Bažnyčiai priklausančių žmonių visoje Suomijoje šiuo metu yra tik apie devynis tūkstančius. Šešioliktame amžiuje įsigalėjus protestantizmui, katalikybė Suomijoje visiškai išnyko. Po trijų šimtmečių pertraukos, pirmosios katalikų bendruomenės pradėjo kurtis devynioliktojo amžiaus pabaigoje. Visą Suomiją apimanti Helsinkio katalikų vyskupija buvo įkurta tik 1955 metais. Šiuo metu ją sudaro septynios parapijų bendruomenės, veikiančios pačiame Helsinkyje ir kituose didesniuose miestuose. Suomijos katalikų sielovadoje vyskupui talkina aštuoniolika kunigų ir vienas diakonas.
All the contents on this site are copyrighted ©.