2009-07-30 13:01:34

Vatikanens statssekreterare inbjuden att redogöra om "Caritas in Veritate" inför den italienska senaten


(30.07.09) "Det snabbaste sättet att lösa den nuvarande ekonomiska krisen, och det enda sättet att säkerställa att en liknande finansiell kris inte uppstår igen är att regeringar tar sin roll som lagstiftare på allvar", sade Vatikanens statssekreterare inför den italienska senaten. Kardinal Tarcisio Bertone var inbjuden för att redogöra om innehållet i Benedictus XVI: s encyklika "Caritas in Veritate", "Kärlek i sanningen," under ett särskilt möte i den italienska senaten på tisdagen.

Han sade att encyklikan motsätter sig statlig kontroll över ekonomin och den fria marknaden, men att den understryker att demokratiska regeringar har en skyldighet att skydda och främja det gemensamma bästa för sina medborgare och deras ekonomiska välbefinnande. "Om finansiella myndigheter skulle ha tagit bort de hinder man byggt upp rörande alternativ finansiering under de senaste årtiondena, skulle dagens kris inte ha orsakat en sådan förödande effekt," sade Kardinal Bertone.

”Den viktigaste punkten i påvens encyklika, sade kardinalen, är att krisen är ett resultat av mänsklig girighet”. Han tillade att påven skriver mycket tydligt att marknadsekonomin är den ekonomiska modell som bäst respekterar den personliga friheten och demokratin, men att påven också tillägger att det är fel att tro att ekonomin kan eller bör fungera oberoende av mänskliga värden.

Påven uppmärksammar vår moraliska skyldighet att främja det gemensamma bästa och efterlyser en utveckling från solidaritet till broderskap, sade kardinal Bertone. "Samhällen behöver en känsla av broderskap med alla sina medlemmar för att blomstra och detta värde lär man sig bäst hemma i sin familj". Det är därför, tillade kardinal Bertone, som påven uppmanar regeringar att anta en politik som främjar familjens centrala roll och integritet grundad på ett äktenskap mellan en man och en kvinna.

Staten, avslutade statssekreteraren, skall försvara samhällets grundcell, som är familjen, staten skall ta ansvar för samhällets ekonomiska och skattemässiga behov, samtidigt som påven påminner om statens begränsade karaktär och dess oförmåga att ge det allra viktigaste – kärleken.
All the contents on this site are copyrighted ©.