2009-07-29 15:10:05

Benedictus XVI lämnar Valle d´Aosta för Castel Gandolfo.
Han utnämns även till hedersmedborgare i Introd.


(29.07.09) Det är idag sista dagen på Påvens semester i Alperna. I förmiddags tog han under en kort ceremoni avsked av Introd, platsen där han varit gäst och dess invånare. Klockan 16.30 på em tog han emot biskopen som ville ge honom sin hälsning före avfärden. Hit hade även traktens barn kommit som med blommor och sång ville ge honom en hyllning innan han steg in i helikoptern som förde honom till Turin. Därifrån fortsatte färden med flyg till Rom och sedan vidare till Castel Gandolfo, det påvliga sommarresidenset, där han kommer att vistas tills klimatet i Rom blir svalare .

Men vi har en liten nyhet från Introd. Kommunen där Les Combes ligger och där Påven flera gånger varit på semester, får nu en ny hedersmedborgare, Benedictus XVI. Meddelandet kom från Osvaldo Naudin som i trettio år varit kommunens borgmästare. ”Motiven till medborgarskapet är huvudsakligen tre , att han tagit del i traktens liv, att han uppskattat området samt för den entusiasm som han visat med att under flera semesterperioder komma till vårt bergsområde,” sa borgmästaren.

-Vad säger befolkningen om att Benedictus XVI blivit medborgare i den lilla staden?

-De är alla entusiastiska! Och kommunens dokument om detta uttrycker i sin officiella stil befolkningens känslor. Orden lyder: ”Församlingen i Introd med djupa katolska rötter som i Påven från Rom erkänner en säker ledare och lärare för hela mänskligheten, önskar uttrycka tacksamheten hos en en liten men stolt bergsbefolkning, glada över att för tredje gången få ta emot Påven under hans semester . Närvaron av Petrus efterföljare i Les Combes, en plats som Benedictus XVI , enligt hans egna ord, älskar, liksom hans föregångare den oförglömlige Johannes Paulus II gjorde , hedrar och ger stolthet åt vår kommun. ” Intyget kommer att överlämnas i slutet på november eller början på december då Introds hela kommunalråd kommer till Vatikanen för att önska Påven God Jul.

-Vilket intryck har ni fått från Påvens semester i Les Combes?

-Jag törs nog säga att det blev positiva dagar, trots oron för det lilla olyckstillbudet som drabbade Påven. Benedictus XVI kunde varje dag gå ut på promenad . Han har även hedrat staden Aosta med sin närvaro och han har träffat prästerna och befolkningen. Han har även ägnat sin speciella hälsning till vår lilla grupp av människor i Introd. Jag vill påminna om att Benedictus XVI ju kom hit till oss för att vila, och vi är glada över att han har kunnat göra det , men med friheten att fritt bestämma när och hur han ville möta eller bedja med någon.

-Det var inte första gången som er församling tog emot en Påve?

-Den första gången var 1989 när Påven Johannes Paulus II beslöt att ta sin semester i Les Combes. Han kom sedan nio gånger till, till oss. Den sista gången var 2004. År 2005 och 2006 samt detta år ville Benedictus XVI även komma hit. Livet i området ändrar inte sina vanor med Påvens närvaro. Hans förflyttningar går i tysthet och hindrar inte den dagliga rytmen i trakten.. Människorna här är djupt katolska, reserverade och mycket stolta över att ha Påven som granne även om det bara är för få veckor. De hyser stor respekt för Petrus efterföljare och man säger stolta : Det är inte alla kommuner som kan skryta med att ha en Påve som semestrar här!

-Har ni några personliga erfarenheter från dessa dagar?

-Jag tror att jag varit speciellt lyckligt lottad. Det händer inte ofta att en borgmästare på en liten plats som vår, får ta emot två påvar under sin tid som borgmästare. Därför är jag mycket angelägen om att väl bevara dessa minnen. När Johannes Paulus II kom till oss sa han till mig: ”Vi är fortfarande samme påve och samme borgmästare... Och när jag den 13 juli tog emot Benedictus XVI hälsade han mig med följande ord: ”Jag hälsar vår ständige borgmästare!” Och det var ju nu för tredje gången som vi möttes.

-I Introd finns det ett museum ägnat Johannes Paulus II. Kommer det många besökare dit?

-Museet som ägnades Påven Johannes Paulus II öppnades 1996. Där kan man få se alla föremål som skänktes till denne påve under hans semestrar , kläder, liturgiska parament, fromma föremål och gåvor från Solidarnosc. Här finns även en avdelning med många foton. Museet drar många besökare, speciellt mellan juni och september. Det har blivit ett viktigt mål för en viss form av den religiösa turismen .

-Har ni förberett något speciellt för påvens avsked?

-Vi ska ge honom en träskulptur som representerar ett helgon, som han vördar mycket. Han får det onsdag vid avskeds ceremonin med kommunens representanter. Vi säger då till honom att vi är stolta över att ha haft honom som gäst. Vi vill inte verka påträngande , men vi inbjuder honom även att komma tillbaka under sin semester nästa år , i hopp om att han svarar ja....All the contents on this site are copyrighted ©.