2009-07-28 17:36:25

Kardinal Tarcio Bertone predstavio u talijanskome senatu Papinu novu encikliku


Kardinal Tarcisio Bertone, Papin državni tajnik, u Senatu je Italije prijepodne govorio o posljednjoj enciklici Benedikta XVI. 'Ljubav u istini'. Oni koji imaju osjetljivu i časnu odgovornost predstavljati talijanski narod – ustvrdio je kardinal –u Papinim riječima mogu naći uzvišeno i duboko nadahnuće u obavljanju svoga poslanja, tako da mogu prikladno odgovoriti na etičke, kulturne i socijalne izazove pred kojima se nalazimo.
Kardinal je govorio o snazi istine i ljubavi, dva temeljna kriterija za „istinsko dobro“ i poštivanje naravnoga zakona „ispisanog u ljudskome srcu“. Istina i ljubav, nerazdvojive, temelji su razmišljanja Benedikta XVI. o sadašnjoj društveno-ekonomskoj stvarnosti. Veoma važna poruka enciklike – pojasnio je kardinal – jest poziv da se nadvlada već zastarjela podjela između ekonomskoga i socijalnog područja. Ekonomsko djelovanje nije nešto odvojeno i strano glavnim načelima socijalnog nauka Crkve, a ona su: središnjost ljudske osobe, solidarnost, supsidijarnost i opće dobro – ustvrdio je kardinal Bertone.
Socijalni nauk Crkve podsjeća da je dobro društvo zacijelo plod tržišta i slobode. Predlaže humanizam s više dimenzija, koji nije protiv tržišta nego ga smatra važnim trenutkom u javnome životu. Postoje zahtjevi koji upućuju na načelo bratstva – ustvrdio je kardinal – koji se ne mogu zaobići niti prepustiti ih privatnicima ili filantropiji. Enciklika 'Ljubav u istini' nam pomaže shvatiti da društvo nema budućnosti ako se raspline načelo bratstva; nije kadro napredovati ako samo postoji i jedino se razvija 'logika dajem kako bih imao ili dajem jer moram'. Eto zašto, ni liberal-individualističko viđenje svijeta niti centralističko viđenje države nisu u stanju izvući nas iz plićakâ u koje su se danas zaglibila naša društva – kazao je kardinal Bertone.
Govoreći pak o socijalnome nauku Crkve rekao je kako ga ne treba smatrati još jednom etičkom teorijom u odnosu na druge raspoložive u literaturi, nego „zajedničkom gramatikom“ jer se temelji na posebnome gledištu, a to je „skrb za dobro čovjeka“. Učinkovitost i pravednost ne mogu same zajamčiti razvoj čovječanstva. Enciklika 'Ljubav u istini' upućuje na 'besplatnost' dakle na bratstvo kao glavno obilježje ljudskoga stanja, da u darivanju vidimo osnovnu pretpostavku za učinkovitu državu i tržište obzirom na opće dobro. Nema učinkovitoga tržišta bez prakticiranja dara, niti moćne (čak pravedne) države, niti se može pomoći osobama da ostvare radostan život – ustvrdio je kardinal.
Govoreći pak o sadašnjoj krizi, rekao je kako je radikalna izmjena u odnosu između financija i proizvodnje dobara i usluga dovela do utrke za sve boljim financijskim rezultatima. Širenje učinkovitosti kao zadnjeg kriterija prosudbe pretvorilo je pohlepu u građansku vrlinu. Upravnim vlastima kriza upućuje dvojaku poruku: kritiziranje intervencionističke države ne može ne priznati središnju ulogu upravne države. Državne vlasti moraju omogućiti nastajanje i jačanje pluralističkoga financijskog tržišta. Želio bih – kazao je kardinal – da enciklika privuče pozornost koju zaslužuje i da donese pozitivne i obilne podove svakoj osobi i čitavoj ljudskoj obitelji, počevši od dragog talijanskog naroda. Predsjednik talijanskoga senata Renato Schifani ustvrdio je pak da enciklika 'Ljubav u istini' predlaže novi „leksikon za mir utemeljen na nadi. U tome okviru potreban je temeljit preustroj međunarodnih ustanova. Enciklika otvara treće tisućljeće nakon dugoga kriznog razdoblja, a prigoda je da se preispita ekonomija globalnoga svijeta, da se usvoje nova pravila u društvu u dubokim preobrazbama – kazao je Schifani.All the contents on this site are copyrighted ©.