2009-07-27 17:15:24

Pāvests aicina ticīgos vasaras brīvdienās neaizmirst Dievu un lūgties par vecvecākiem


“Neraugoties uz gūto traumu, man tas ir skaists atpūtas laiks” – tā par savām brīvdienām Aostas ielejā sacīja Benedikts XVI. Alpu kalnu Les Combes ciematā 26. jūlijā Svētais tēvs tikās ar svētceļniekiem no Itālijas un citām valstīm. Svētdienas priekšpusdienā viņi piedalījās bīskapa Džuseppe Anfossi svinētajā Svētajā Misē. Apsveicot pāvestu, Aostas ordinārijs atzina, ka vietējā ticīgo kopiena darīja visu, lai apustuļa Pētera pēcteča brīvdienas ritētu mierīgi. Iedzīvotāji lepojas, ka jau trīspadsmito reizi Les Combē ierodas Romas bīskapi: Jānis Pāvils II un Benedikts XVI. Tomēr jācenšas dziļāk saprast, ko Dievs caur pāvesta klātbūtni vēlas mums pateikt – teica bīskaps Anfossi.

“Tas ir aicinājums stiprināt ticību un atklāt tās avotu; aicinājums, lai mēs neizniekotu žēlastības, ko Kungs dāvā caur šo personu” – teica Aostas diecēzes bīskaps. Uzrunā viņš norādīja uz pāvesta enciklikas “Caritas in veritate” un vēstules, iesākot Priesterības gadu, nozīmi. Atzina, ka ticīgo pienākums uzmanīgi klausīties, ko saka pāvests. “Uzskatu, ka mums ir ne tikai jālasa, bet arī jāiedziļinās tekstā, jāstudē to ticības gaismā. Šīs jaukās un sirsnīgās tikšanās laikā esam saņēmuši skaistu žēlastību: mācāmies tikties ar tevi ar tajā, ko mums saki. Un tas ir sākums dialogam!” – teica bīskaps Džuseppe Anfossi.

Apcerē pirms lūgšanas “Kunga Eņģelis” pāvests skaidroja Evaņģēlija fargmentu par piecu maizes klaipu un divu zivju brīnumaino pavairošanu. Atgādināja, ka Kristus vispirms pasvētīja šīs dāvanas, skaitot pateicības lūgšanu, tikai tad tās izdalīja tautai. Tekstā izmantotais grieķu vārds „eucharistein” norāda uz maizes zīmes tiešo saikni ar Euharistiju – teica Benedikts XVI. Piebilda, ka šī evaņģēliskā līdzība ir nozīmīga lekcija priesteriem.

“Priesterības gadā neaizmirsīsim, ka mēs, priesteri, svētā Jāņa tekstā varam līdzināties ar apsutuļiem, kuri jautāja, kur varam ņemt maizi tik daudziem cilvēkiem. Lasot par kādu zēnu, kuram bija pieci maizes klaipi un diva zivis, arī mūsos rodas jautājums: «Bet kas tas ir tik daudziem?» Citiem vārdiem runājot: kas es esmu? Kā varu palīdzēt Jēzum un Viņa misijai? Atbildes dod pats Kungs: saliekot Viņa «svētajās un cienījamās rokās» to mazumiņu, kas mēs esam un kas mums pieder, priesteri kļūst par pestīšanas līdzekļiem visiem cilvēkiem.”

Svētais tēvs aicināja lūgties par vecvecākiem un novertēt viņu svarīgo lomu mazbērnu audzināšanā. Atgādināja, ka 26. jūlijā Baznīca atzīmē svēto Joahima un Annas, Jaunavas Marijas vecāku un Jēzus vecvecāku liturģiskos svētkus. Ģimenēs tieši vecmāmiņas un vectētiņi ne tikai māca, bet arī liecina par dzīvības vērtību. Vecvecāku audzināšanas uzdevums vienmēr ir ļoti nozīmīgs, taču tas vēl nozīmīgāks kļūst tad, kad, dažādu iemeslu dēļ, vecākiem nav laika būt kopā ar saviem bērniem, īpaši pusaudžu gados. Svētā Joahima un Annas aizbildniecībai pāvests uzticēja visus vecvecākus, dodot tiem speciālu svētību. “Lai Jaunava Marija, kura mācījās lasīt Bībeli savas mātes Annas klēpī, kā to attēlo ikonogrāfija, mums palīdz stiprināt ticību un cerību Dieva Vārdā” – teica Benedikts XVI.

Uz tikšanos ar pāvestu Les Combes ciematā bija ieradušies arī dažādu ekleziālo kustību un kopienu pārstāvji. Sveicot viņus dažādās valodās, tostarp arī Aostas ielejas dialektā, Benedikts XVI pauda prieku par iespēju divu nedēļu garās brīvdienas pavadīt šajā dabas skaistajā nostūrī. Tūristiem vēlēja atrast laiku lūgšanai jeb sarunai ar Dievu. Pāvests apliecināja garīgo tuvumu gados vecākiem cilvēkiem, sevišķi tiem, kuri jūtas vientuļi.

Svētais tēvs sirsnīgi patiecās poļu svētceļniekiem par lūgšanām īslaicīgās slimības laikā. Vēlēja, lai katrā ģimenē valda mīlestība un uzticība. Pēc lūgšanas “Kunga Eņģelis” Benedikts XVI pasvētīja slimniekus. Pāvests vakar tikās ar Turīnas arhibīskapu, kard. Poletto, kurš pastāstīja, ka nākamā gada pavasarī tiks publiski izstādīts Kristus līķauts. Benedikts XVI izteica vēlēšanos ierasties Turīnā, lai pagodinātu relikviju. Vizītes datums netika minēts. 29. jūlija pēcpusdienā pāvests dosies uz vasaras rezidenci Kastelgandolfo, kur pavadīs vairākas nedēļas. Sestdien, 1. augustā, Benedikts XVI pieņems audiencē pasaules čempionāta peldēšanā Roma2009 dalībniekus.

S. Krivteža / vr, sedocAll the contents on this site are copyrighted ©.