2009-07-27 16:12:34

Benedictus XVI framhöll mor-och farföräldrarnas viktiga roll för familjen under söndagens Angelusbön i Les Combes


(27.07.09) I går söndag och tre dagar före slutet på semestern i Alperna tog Benedictus XVI i Angelusbönen som sändes från Valle d´Aosta, avsked av befolkningen i Les Combes där han hade vistats för vila och avkoppling. Vädret var strålande vackert och stora skaror av människor hade samlats. ”Dagarna i Alperna, sade Påven, hade varit en verklig avkoppling för honom , trots det lilla olyckstillbudet.” Angelusbönen hölls utanför villan i Les Combes och han tackade för den stora gästfriheten under de gångna dagarna och för välgångsönskningarna..

Vidare stannade han upp inför den sida i evangeliet, som handlar om hur Jesus förvandlade de fem bröden och fiskarna, så att de räckte till tusentals personer . Här jämförde han denna liknelse med prästens mission. ”I detta prästernas år är det svårt att inte tänka på hur vi präster återspeglas i denna text i Johannesevangeliet.. Låt oss ställa oss på apostlarnas plats , när dom säger: Var kan vi finna bröd för alla dessa människor? Och när vi läser om denne unge man som har fem kornbröd och två fiskar tänker även vi: Men hur kan de räcka för så många? Med andra ord, vem är jag och hur kan jag med all min begränsning hjälpa Jesus i hans uppgift.. Svaret ger Herren själv: bara genom att lämna sig som präst i all sin begränsning i hans heliga och vördade händer blir man instrument för mänga människors frälsning, för allas frälsning.

I sina ord i samband med Angelus talade Påven även om den Helige Joakim och den Heliga Anna, Jesu morföräldrar, vars dag kyrkan just firade denna söndag. De visar oss på far- och morföräldrarnas stora betydelse för trons bevarande bland människorna, sa Påven.

Dessutom ber jag er även bedja för far- och morföräldrarna som i familjen ofta är vittnen för och bevarare av livets grundvärden, tillade Påven. Deras roll för barnens uppfostran är viktig och blir det än mer då föräldrarna på grund av olika orsaker inte alltid har möjlighet att under uppväxttiden stå vid barnens sida. Jag ber om Helige Joakims och Heliga Annas beskydd för alla mor- och farföräldrar, sade Påven.

Påven vände sig även med sin hälsning till alla gamla, speciellt dem som är ensamma och utsatta för svårigheter. Efter det kom en sista hälsning på olika språk till alla pilgrimer som kommit och med några råd från honom: att dra sig tillbaka i tystnad för att bedja under denna period , att inte glömma Gud under semestern, för att den må bli en period av stor glädje tillsammans med familjen och för djup andlig förnyelse och att i varje familj må kärlekens och trohetens anda härska, den som enade Joakim och Anna.
All the contents on this site are copyrighted ©.