2009-07-24 10:30:59

Baznīca nevar pastāvēt bez priesteriem


Ticīgās tautas lūgumi pēc priesteriem liecina par cilvēka lielajām slāpēm pēc garīguma – norāda Tarazonas (Spānijā) bīsk. Demetrio Fernandezs. Savā pastorālajā vēstulē viņš pasvītro Garīgo semināru lielo nozīmi jauno priesteru formācijā, jo no tā ir atkarīga Baznīcas nākotne. Spāņu bīskaps aicina visus ticīgos lūgt pļaujas lauka Kungu, lai sūta strādniekus savā laukā. Dieva tauta prasa, lai nekad tai netrūktu priesteru. Tāpēc ir maldīgi apgalvot, ka reliģiskās lietas cilvēkus neinteresētu. Visās malās es novēroju, ka slāpes pēc Dieva pieaug. Priestera uzdevums ir šo slāpju veldzēšana - viņš uzsver. Tāpēc par katru priestera ordināciju priecājas bīskaps un visa Baznīca. Priesteris ir Dieva dāvana un par to esam aicināti Dievam pateikties. Bez tam, īpaši šajā Priesterības gadā esam aicināti lūgties par priesteriem un lūgties par jauniem aicinājumiem uz priesterību. Savas diecēzes ticīgos bīsk. Fernandezs aicina ņemt dalību Svētā Arsas prāvesta svētku svinībās 4. augustā. Šajā dienā bīskaps iesvētīs vienu jaunu priesteri un divus diakonus.

J. Evertovskis / AciprensaAll the contents on this site are copyrighted ©.