2009-07-23 13:50:20

Idag minns vi den Heliga Birgitta, Europas skyddshelgon och Sveriges mest berömda personlighet


(23.07.09) Idag firar Kyrkan en stor svensk kvinna, stor genom sin medmänsklighet, stor i sin viljekraft och stor i sin tro, som också hade en modern övertygelse om kvinnans rätt och ställning. Den Heliga Birgitta var en medmänniska med ett religiöst, socialt och politiskt engagemang, en kvinna som var både verksam i Sverige och ute i Europa. Birgitta Birgersdotter tillhör de få svenska personligheter som har nått en internationell berömmelse, och kanske är hon den främsta av alla. Andra är ju drottning Kristina och Carl von Linné och Swedenborg.


Hon är medskyddshelgon för Europa tillsammans med Katarina av Siena och Edith Stein. En del förväxlar det med skyddshelgon för EU, men det har det aldrig varit tal om. Men Birgitta Birgersdotter hade en stark paneuropeisk vision som passar väl in idag under det svenska ordförandeskapet. Hon är med rätta hela Europas skyddshelgon, en av tre kvinnliga som ett komplement till de tre manliga. Vad få svenskar känner till är att hon redan vid riksmötet i Arboga 1396 blev det dåvarande Svea Rikes skyddshelgon, och det inkluderade både Norge och Finland på den tiden.


När änkan Birgitta begav sig till Rom 1349 hade hon två syften: att övertala påven att återvända till Rom och att få en ny ordensregel godkänd. Men under sina två årtionden i Rom handlade inte allt om kyrkopolitik utan om att besöka heliga platser och studera latin. Dessa bägge aktiviteter fyllde hennes dagar helt och hållet.

Hon hade som bekant en tvåfaldiga kallelse, först som åttabarns mamma i ett lyckligt äktenskap och senare, när barnen vuxit upp och hon blivit änka, som en djupt kontemplativ människa, som önskade grunda en orden. Dock kom hon som bekant aldrig själv att få uppleva klostret i Vadstena, och hon blev aldrig själv nunna, även om hon gav noggranna anvisningar, eller ens iklädas ordensdräkten, även om hon föreskrev den in i minsta detalj. Idag minns vi den Heliga Birgittas liv och verk och ber för hennes orden och för Europas framtid.

All the contents on this site are copyrighted ©.