2009-07-21 15:20:21

Kard. Ventruā: "Caritas in veritate" mudina uz morālu vērtējumu


„Cerības vēsts visiem labas gribas cilvēkiem”, Parīzes arhibīskaps kard. Andrē Ventruā šādi raksturoja Benedikta XVI jauno sociālo encikliku „Caritas in veritate”. Bernardīņu koledžā pirms dažām dienām notika tikšanās ar parlamentāriešiem, ministriem, diplomātiem, uzņēmumu vadītājiem un arodbiedrību pārstāvjiem. Klātesoši bija apmēram 500 dalībnieki. Kard. A. Ventruā pasvītroja, ka visiem pienākas sniegt savu ieguldījumu ekonomiskajā un sociālajā dzīvē. Šajā kontekstā, pievēršoties jaunajam pāvesta dokumentam, viņš norādīja, ka „Caritas in veritate” autors nesniedz ekonomiskās un finanšu sistēmas krīzes risinājumu variantus. Benedikts XVI mudina katru cilvēku domāt un vērtēt sabiedriskos procesus morāles gaismā. Neraugoties uz dokumentā skarto problēmu daudzējādību, tā viengabalainību nosaka jautājums par atbildību ekonomiskajā un sociālajā dzīvē. Sabiedrisko lietu mēraukla, saskaņā ar pāvesta teikto, ir cilvēks. Visiem procesiem jākalpo cilvēka personas labumam – atgādināja Parīzes arhibīskaps.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.