2009-07-20 17:12:47

Kardinālam Ersilio Tonini - 95


20. jūlijā uz 95 gadiem atskatījās viens no vecākajiem Romas Katoliskās Baznīcas kardināliem, emeritētais Ravennas arhibīskaps Ersilio Tonini. Viņa dzīve ir mīlestības, solidaritātes un sirds gudrības piemērs. Piedzimis itāliešu zemnieku ģimenē, jau 11 gadu vecumā iestājies garīgajā seminārā Pjačencas pilsētā. 1937. gadā iesvētīts par priesteri. Pēc Baznīcas tiesību studijām Romas Laterāna universitātē atgriezies Pjačencā, lai pasniegtu latīņu un grieķu valodas. 1947. gadā notika viņa pirmā lielākā saskarsme ar sociālo komunikāciju pasauli, kas iezīmēja visu turpmāko gājumu. Ersilio Tonini uzņēmās diecēzes žurnāla vadību laikā, kad sabiedrībā valdīja spēcīgi sociālie kontrasti un šķiru cīņa.

1953. gadā viņš tika nominēts par draudzes prāvestu Salsomadžores pilsētā. Šeit priesteris lika uzcelt svētā Jāņa Bosko oratoriju. Tonini bija garīgais tēvs vietējā universitātē. Viņš bija arī Pjačencas garīgā semināra rektors, taču šai amatā nokalpoja tikai dažus mēnešus, jo pāvests Pāvils VI nolēma viņu iecelt par Mačeratas-Tolentino bīskapu. Vienlaikus viņš pildīja arī vairāku apustulisko administrāciju administratora pienākumus. Sev uzticētajās ekleziālajās teritorijās jaunais bīskaps centās praksē īstenot Vatikāna II koncila garu.

1975. gadā pāvests aicināja Ersilio Tonini vadīt Ravennas-Červijas arhidiecēzi. Visiem par lielu pārsteigumu, arhibīskaps nodeva savu labiekārtoto dzīvokli arhibīskapa pilī narkomāniem, kas centās atbrīvoties no atkarības. Viņš pats apmetās svētās Terēzes patversmē, kur dzīvoja blakus visslimākajiem cilvēkiem, kādus vien Providence bija uzticējusi Romanjas apgabala iedzīvotāju žēlsirdībai.

Pāvests Pāvils VI, pazīstot Ersilio Tonini atvērto mentalitāti un viņa gatavību pieņemt sava laika jauninājumus, iecēla viņu par izdevējsabiedrības Avvenire („Nākotne”) prezidentu. Neilgi pirms nāves, Pāvils VI viņam uzticēja arī materiālos līdzekļus, lai atjaunotu katolisko dienas izdevumu Avvenire.

Pateicoties bīskapa Tonini un trīs jezuītu uzcītībai, savas durvis atkal varēja vērt Ravennas garīgais seminārs, kas bija slēgts antiklerikālisma laikā. Jāpiebilst, ka tieši Ravenna ir antiklerikālisma dzimtene. 1984. gadā bīskaps iesvētīja Ravennas Solidaritātes centru, kopā ar lajiem atjaunoja diecēzes žurnālu Risveglio 2000 („Atmoda” 2000) un Ravennas radio. 1984. gadā Romanjas apgabalā viesojās pāvests Jānis Pāvils II. Pateicoties šai vizītei, novadā varēja sagrūt pēdējās klēra vajāšanu paliekas.

1987. gadā Ersilio Tonini, pamatojoties uz Baznīcas sociālo mācību, panāca, lai svētdienās tiktu atcelta strādnieku nodarbinātība tekstilrūpniecības sektorā. Tai pašā gadā Romanju un visu Itāliju satricināja Ravennas ostā notikusī traģēdija, kur aizdegās kuģis Elisabetta Montanari un dzīvības zaudēja 13 cilvēki. Arhibīskaps asi nosodīja dzīšanos pēc peļņas, kas bija šīs traģēdijas pamatā.

1988. gadā, pēc Ravennas arhibīskapa ierosmes, tika uzsākta nacionālā līdzekļu vākšanas kampaņa ar mērķi palīdzēt Brazīlijas indiāņu Janomani ciltij Roraimas diecēzē. Par šiem līdzekļiem tika nopirktas govis, tādējādi atbalstot indiāņu centienus paglābt no atsavināšanas savu zemi. Brazīlijas likums joprojām paredz, ka zemi nedrīkst atņemt tiem indiāņiem, kam pieder ganāmpulki.

Savas arhidiecēzes ietvaros bīskaps Tonini nodibināja brīvprātīgo kustību, kas rūpējas par veciem ļaudīm, invalīdiem un cietumniekiem. Tapa arī Bralības virtuve, Slimnieku tiesību tribunāls, Anonīmais alkoholiķu atveseļošanās klubs.

1990. gada nogalē ilggadējais Ravennas arhidiecēzes ordinārijs atteicās no viņam uzticēto pienākumu veikšanas sakarā ar vecuma ierobežojumu. Atvadoties, svētā Apolinārija katedrālē viņš lūdza ravenniešus „Atļaujiet man turpināt jūs mīlēt!” Kopš tā laika, tāpat kā jebkurš pazemīgs diecēzes priesteris, viņš turpina saviem spēkiem un iegūtajai kvalifikācijai atbilstošās ikdienas aktivitātes. Emeritētais arhibīskaps māca filozofiju un teoloģiju reliģiskajām māsām un jauniešiem, vada rekolekcijas, raksta rakstus avīzei Avvenire un citiem preses izdevumiem, liecinot par savu priesterisko pieredzi un daloties savā pastorālā darba gudrībā daudzos televīzijas raidījumos, ar kuru starpniecību viņu pazīst kā vienu no Itālijas Baznīcas populārākajiem cilvēkiem.

1991. gada janvārī pāvests Jānis Pāvils II aicināja Ersilio Tonini vadīt garīgos vingrinājumus Romas kūrijas darbiniekiem par tematu „Cerības Baznīca mūsu dienām”. Tai pašā gadā sirmais garīdznieks kopā ar žurnālistu Enco Bjadži vadīja televīzijas raidījumu virkni „Desmit baušļi”, kas līdz pat šodienai ir modernās, televīzijas valodā izteiktās katehēzes piemērs.

1994. gadā pāvests Jānis Pāvils II arhibīskapu Ersilio Tonini iecēla kardinālu kārtā.

I. Šteinerte/Vatikāna radioAll the contents on this site are copyrighted ©.