2009-07-20 16:50:26

Ekonomiskās krīzes laikā Benedikts XVI mudina neļauties mazdūšībai


Vairāki tūkstoši cilvēku svētdien pulcējās Romano Kanavēze pilsētiņā, Itālijas ziemeļos, lai piedalītos Benedikta XVI vadītajā mariāniskajā lūgšanā „Kunga Eņģelis”. Pateicies ārstiem un visiem, kuri ar lielu mīlestību viņu atbalstīja iepriekšējās dienās, kad rokas locītavas lūzuma dēļ nācās griezties slimnīcā, pāvests savu uzrunu veltīja sociālajai enciklikai „Caritas in veritate”. Smaids, ar kādu Svētais tēvs piektdien atvadījās no slimnīcas personāla, bija manāms viņa sejā arī svētdien „Angelus” lūgšanas laikā.

„Ar lielu prieku esmu ieradies jūsu skaistajā pilsētā, jūsu skaistajā baznīcā”, viņš sacīja. „Šī ir mana pirmā līdzstrādnieka kard. Tarčisio Bertones dzimtā pilsēta. Kopā ar viņu darbojos jau tai laikā, kad vēl strādāju Ticības Mācības kongregācijā. Kā redziet, notikušā negadījuma dēļ ir nedaudz ierobežotas manas kustības spējas, bet sirds ir pārpilna, esmu kopā ar jums ar lielu prieku”. Pāvests pateicās ne tikai mediķiem un tiem, kuri viņam sniedza palīdzību, bet arī visiem tiem daudzajiem ticīgajiem pasaulē, kuri par viņu lūdzās. Svētais tēvs īpaši sveica visus bērnus, jauniešus, ģimenes, slimos un trūkumcietējus.

Savstarpējā sadzīvošana balstās uz solidaritāti, nevis tikai uz ekonomiku kā tādu – atgādināja Benedikts XVI, uzrunājot šī Itālijas ziemeļu apgabala ļaudis, kuri ļoti labi apzinās darba lielo vērtību un, kuri izceļas ar lielu darba mīlestību. Šobrīd daudzas ģimenes dzīvo trūkumā, jo nav darba. Līdzīgas situācijas ir bijušas arī agrākos laikos, kad daudzi Ivreas novada ļaudis bija spiesti doties darba meklējumos citur. Pāvests norādīja, ka par šo problēmu runā savā jaunajā enciklikā un cer, kas šis dokuments mobilizēs spēkus, lai pasaule kļūtu labāka.

„Dārgie draugi, nepadodieties mazdūšībai!” – viņš mudināja. „Dievišķā providence vienmēr palīdz tiem, kuri dara labu un iestājas par taisnību; tā palīdz visiem, kuri nedomā vienīgi par sevi, bet domā arī par tiem, kuriem klājas vēl sliktāk. Jūs to labi ziniet, jo jūsu vecvecāki darba trūkuma dēļ bija spiesti doties emigrācijā. Taču vēlāk, līdz ar ekonomisko uzplaukumu, atgriezās arī labklājība un šeit ieradās arī citi gan no Itālijas, gan ārzemēm”.

Pāvests norādīja, ka šī apgabala ļaudis izturēja visas grūtības, jo centrālajā vietā savā dzīvē nostādīja patiesās vērtības: ģimenes labumu, cieņu pret dzīvību, sociālo taisnību, upurgatavību un dzīvu ticību. Šīs pašas vērtības ļaus arī mūsdienu paaudzei veidot savu nākotni ar cerību un veidot patiesi brālīgu sabiedrību – pasvītroja Benedikts XVI, atgādinot, ka ir svarīgi, lai ekonomika un citas jomas būtu Evaņģēlija gara cauraustas.

Jauniešus Svētais tēvs mudināja iet pa autentiskas brīvības ceļu. Jaunība ir „pilna ar resursiem”. Tomēr nereti pastāv kārdinājumi izvēlēties vieglo un iluzorisko ceļu. Pieaugušie ir aicināti palīdzēt jauniešiem izvairīties no šāda riska un atrast pilnvērtīgas dzīves taku.

Svētais tēvs pauda gandarījumu, ka šis Itālijas novads izceļas ar bagātu kristīgo tradīciju un tā iedzīvotāju dzīvē svarīgu vietu ieņem humānās vērtības. No šī apgabala ir nākuši daudzi aicinājumi uz konsekrēto dzīvi. Pāvests vēlreiz pieminēja kard. Tarčisio Bertone aicinājumu. Viņš ir dzimis Romano Kanavēze 1934. gada 2. decembrī. Saleziāņu kopienas loceklis, 1960. gadā iesvētīts par priesteri, 1991. gadā nominēts par bīskapu. Kopš 2006. gada pilda Vatikāna valsts sekretāra pienākumus. Benedikts XVI mudināja visus klātesošos, sekojot sv. Jāņa Bosko dibinātās konkregācijas locekļu paraugam, sniegt iespējami lielāku ieguldījumu izglītības laukā.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.