2009-07-14 16:07:15

Ukraina: Eiropas Bīskapu konferenču ģenerālsekretāru tikšanās


Ļvovā noslēdzās Eiropas Bīskapu konferenču ģenerālsekretāru tikšanās. Tās paziņojumā uzsvērta nepieciešamība veidot Eiropas integrācijas procesu uz kristīgās ētikas pamatiem. Saieta dalībnieki aplūkoja mūsdienu tendences un dažādās valstīs sastopamos draudus, piemēram, cilvēka dzīvībai tās sākuma vai beigu stadijā – intervijā Vatikāna Radio norādīja bīsk. Marians Bučeks. Saiets notika no 9. līdz 13. jūlijam.

Viens no centrālajiem tematiem bija Benedikta XVI jaunā sociālā enciklika „Caritas in Veritate”. Vācijas Bīskapu konferences ģenerālsekretāram pr. Hansam Langendorferam tika uzticēta enciklikas prezentācija. Viņš uzsvēra trīs dokumentā ietvertās prioritātes: centrālās vietas ierādīšanu cilvēkam, ekonomikas sociālo dimensiju un globalizāciju. Pirmā prioritāte nav nekas jauns Baznīcas sociālajā mācībā. Tomēr ir svarīgi, ka pāvests pie šī jautājuma ir atgriezies, jo sociāli ekonomiskā situācija pēdējos gados ir radikāli izmainījusies. Ekonomikas un politikas laukā labprāt tiek runāts par tehniskiem paņēmieniem, programmām vai banku glābšanu. Šie jautājumi ir vajadzīgi – uzsvēra t. Langendorfers – taču ne vienmēr ir skaidra pati jautājuma būtība: kāpēc tas viss? Pāvests dod skaidru atbildi, proti, par centrālo orientieri jāizvirza kopējā labuma meklēšanu un cilvēka personas integrālo attīstību. Lai notiktu ekonomikas attīstība, vajadzīga „personai draudzīga ētika”. Šajā ziņā lielu ieguldījumu sniedz kristīgā reliģija.

Bīsk. Bučeks pastāstīja, ka tikšanās dalībnieki daudz runāja arī par aicinājumiem uz priesterību. Otrā galvenā tēma bija „Priesteris: viņa dzīve un misija”. Šoreiz netika diskutēts par krīzi, bet gan par jau esošajiem aicinājumiem un par lielākas formācijas kvalitātes nodrošināšanu kandidātiem uz priesterību. Tika aplūkoti arī mūsdienu izaicinājumi, ar ko priesteriem nākas sastapties. Nākošā Eiropas Bīskapu konferenču ģenerālsekretāru sanāksme notiks 2010. gada jūnijā Romā.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.