2009-07-13 16:51:59

Pāvests: vajadzīgs jauns ekonomiskais plāns, kas balstītos uz ētiskiem principiem


Neskatoties uz lielo karstumu, kas šajās dienās pārņēmis Itālijas galvaspilsētu Romu, svētceļnieki svētdien kuplā skaitā pulcējās Vatikāna laukumā uz Benedikta XVI vadīto mariānisko lūgšanu „Kunga Eņģelis”. Uzrunā pāvests pievērsās Akvilā notikušajam G8 saietam un savas jaunās sociālās enciklikas „Caritas in Veritate” dažiem aspektiem. Viņš pasvītroja, ka attīstības galvenais faktors ir Kristus sludināšana. Baznīca nesniedz tehniskus sociālo problēmu risinājumus, bet parāda visai cilvēcei Svētajos Rakstos atklāto patiesību par cilvēku. Dialogs ir iespējams tad, ja katrs cenšas meklēt patiesību un tiecas pēc kopējā labuma.

Lielā astotnieka līderu sanāksme Itālijas pilsētā Akvilā notika no 8. līdz 10. jūlijam. Pirms dažiem mēnešiem Akvilas iedzīvotāji piedzīvoja smagas ciešanas, jo pilsētu izpostīja spēcīga zemestrīce. Nopietni satricinājumi pēdējā laikā skāruši arī visu pasauli ekonomiskās un finanšu sistēmas krīzes dēļ. Tāpēc apspriežamie jautājumi bija „dramatiski steidzami”. Pasaulē sastopamies ar sociālo nevienlīdzību un strukturālām netaisnībām, pret ko nedrīkstam būt iecietīgi – norādīja Benedikts XVI. Lai rastu ilgtermiņa globālus risinājumus, vajadzīgi tūlītēji mēri un saskaņota stratēģija. Šī samita laikā valstu līderi bija vienisprātis par to, ka jāpanāk kopīgas vienošanās, lai nodrošinātu cilvēcei labāku nākotni. Baznīca nevar piedāvāt tehniskus risinājumus, bet, būdama „eksperte cilvēcībā”, parāda visiem Svētajos Rakstos atklāto patiesību par cilvēku un sludina Mīlestības un taisnības Evaņģēliju.

G8 samita priekšvakarā iznāca Benedikta XVI jaunā sociālā enciklika „Caritas in Veritate”. Sniedzot tās komentāru trešdienas vispārējās audiences laikā, viņš norādīja, ka ir vajadzīgs jauns ekonomiskais plāns, kas atspoguļotu attīstību globālā veidā un balstītos uz ētiskiem pamatiem. Pāvests pasvītroja, ka ekonomikā jāņem vērā atbildība Dieva un cilvēka priekšā. Sociālais jautājums mūsdienās ir kļuvis par „izteikti antropoloģisku jautājumu”. Mūsdienu problēmas nevar atrisināt tikai ar tehniskiem paņēmieniem. Jārēķinās ar visām personas vajadzībām un prasībām. Cilvēks ir veidots no miesas un dvēseles. Meklējot sociālo problēmu risinājumus, jāņem vērā Dieva Radītāja nodoms.

Darbības, kuras veicot cilvēks nerēķinās ar personas patieso cieņu (pat ja šķiet, ka rīcības motīvs ir mīlestība), īstenībā ir materiālas koncepcijas par dzīvību rezultāts. Šādā rīcībā mīlestība tiek atrauta no patiesības, un tas, savukārt, var atstāt negatīvas sekas uz cilvēka integrālo attīstību. Neskatoties uz mūsdienu sarežģīto situāciju, Baznīca raugās nākotnē ar cerību. Tā atgādina kristiešiem, ka „attīstības primārais un galvenais faktors ir Kristus sludināšana”.

Pēc lūgšanas „Kunga Eņģelis” pāvests aicināja visus ticīgos lūgties par Hondurasu, apliecinot, ka ar bažām seko līdzi notikumiem šajā valstī. „Gribu šodien jūs aicināt lūgties par šo dārgo zemi, lai, pateicoties Sujapas Dievmātes mātišķajai aizbildniecībai, tautas vadītāji un visi valsts iedzīvotāji pacietīgi ietu dialoga, savstarpējas sapratnes un izlīgšanas ceļu. Tas ir iespējams, ja vien, pārvarot atsevišķas domstarpības, katrs cenšas meklēt patiesību un neatlaidīgi tiecas pēc kopējā labuma”, sacīja Benedikts XVI. Viņš atgādināja, ka centieni pēc patiesības un kopējā labuma, lai ietu dialoga un izlīgšanas ceļu, ir miera un autentiskas demokrātiskās dzīves panākšanas nosacījums.

Pirms doties vasaras brīvdienās uz Lekomb ciematu Alpu kalnos, pāvests aicināja visus ticīgos pavadīt viņu savās lūgšanās. Viņš atgādināja, ka lūgšana nepazīst ne attālumus, ne šķiršanos: lai kur mēs būtu, lūgšana vieno mūsu sirdi un dvēseli.

Vēršoties pie franciski runājošajiem svētceļniekiem un tūristiem, kuri šajās dienās apmeklē Romu, Benedikts XVI norādīja uz svētdienas lielo nozīmi. Svētdiena ir cilvēka labums. Šī svētā diena kristiešiem ir lūgšanas diena, kas tiem ļauj atjaunot garīgo enerģiju. Tā bagātina dzīvi ar Dieva vārdu un Kristus Miesu. Bez tam, svētdiena ir arī atpūtas diena, kuru ir vērts pavadīt visiem kopā ģimenē vai ar draugiem. Esam aicināti to novērtēt un izmantot šo žēlastības laiku.

Angliski runājošo svētceļnieku vidū klātesoši bija viesi no tālās Sidnejas Austrālijā. Pāvests atsauca atmiņā grandiozo pasākumu – Pasaules Jauniešu dienas, kas notika tieši pirms gada. Visiem, kuri ieradušies Romā svētceļojumā vai vienkārši atpūsties, Svētais tēvs novēlēja atjaunot savus garīgos un fiziskos spēkus, un padziļināt saikni ar Kungu.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.