2009-07-13 16:35:47

Benedictus XVI bad vid söndagens Angelusbön om de församlades böner inför semesterdagarna i Les Combes. "Bönen känner inga avstånd, sa han. Överallt där vi befinner oss, gör den oss till ett enda hjärta och en enda själ".


(13.07.09) En stor människoskara väntade på söndagen vid tolvslaget , i vackert väder och utan stark värme, på att påvens fönster mot Petersplatsen skulle öppna sig. Hans ord denna gång började med en tillbakablick på G8 mötet och på hans encyklika Caritas in veritate och han sa bl.a.:

”Vi måste alltmer inse att människan ligger i hennes egna händer genom bioteknologierna. Men lösningen på mänsklighetens aktuella problem får inte bara bli tekniska, de måste ta hänsyn till människans alla behov, till både kropp och själ. Teknikens absolutism skulle kunna medföra mörka framtidsutsikter för henne. främst av allt i vissa beteenden som går mot människans liv. Handlingar som inte tar hänsyn till människans verkliga värde, även om de verkar att vara motiverade av ett ”kärlekens val”, är i verkligheten frukt av ett ”materiellt och mekaniserat begrepp om det mänskliga livet, som reducerar kärleken utan sanning till ett ”tomt skala som måste fyllas på annorlunda sätt och som därför kan medföra negativa verkningar för människans fullständiga utveckling. Men trots denna komplexa och aktuella situation ser kyrkan på framtiden med hopp.

Efter dessa ord gick Påven över till det oroliga läget i Honduras. ”Jag vill idag be er att bedja för detta kära land och för att Nostra Signora di Suyapa ska hjälpa de ansvariga i landet och alla dess invånare att med tålamod gå dialogens väg. Detta är möjligt om alla envetet söker sanningen för det gemensamma goda , som är villkoret för att nå fram till en fredlig samlevnad och ett autentiskt demokratiskt liv För det kära folket i Honduras försäkrar jag om mina böner och nedkallar en speciell apostolisk välsignelse.

Och nu var det dags för Påvens avsked inför hans semesterdagar i Les Combes. ”I morgon reser jag, med Guds vilja, för en kort period av vila till alperna. Jag åker till Les Combes i Valle d´Aosta, en plats som blev berömd under min föregångares, Johannes Paulus II:s semestrar och som även jag älskar. När jag nu säger mitt ”Arrivederci” till Petersplatsen och till staden Rom , ber jag alla att följa mig i bönerna. Bönen känner inga avstånd eller skilsmässor: överallt där vi befinner oss gör den oss till ett enda hjärta och en enda själ.

Påven påminde även alla som dessa dagar åkerpå semester att köra försiktigt och att respektera trafikreglerna. En bra semester börjar just med detta.

I sin hälsnng på engelska som snart följde, fick besökarna från Sidney på pilgrimsfärd till Rom ett speciellt välkomnande, där Påven påminde om det glädjerika firandet av förra årets världsungomsdag i deras stad.All the contents on this site are copyrighted ©.