2009-07-11 12:52:06

Vēstījums Pasaules Tūrisma dienā


„Tūrisms, svinēšana dažādībā” – tāds ir šī gada Pasaules Tūrisma dienas temats, kas tiks atzīmēta 27. septembrī. Šajā sakarā Pontifikālā Migrantu un ceļotāju padome publicēja speciālu dokumentu. Tajā pasvītrots, ka dažādība ir labums. Dažādības pieredze ir cilvēka dzīves sastāvdaļa. Tā veicina katra atsevišķā cilvēka attīstību un personīgo briedumu. Tomēr esam spiesti novērot kādu paradoksu. No vienas puses, šajā globalizācijas laikmetā dažādas kultūras un reliģijas cita citai kļūst savstarpēji tuvākas, no otras puses, manāms arī izpratnes trūkums un aizspriedumi, kas rada šķelšanās un traucē miera veicināšanu. Tās ir bailes no dažādības, bailes no nezināmā. Mums jādara viss iespējamais – pasvītrots dokumentā – lai diskrimināciju, ksenofobiju un tolerances trūkumu pārveidotu sapratnē un savstarpējā pieņemšanā, ejot pa cieņas un konstruktīva dialoga ceļu.

Šajā laukā svarīgu lomu spēlē Baznīca. Tā ir dziļi pārliecināta par dialoga būtisko nepieciešamību ar pasauli. Baznīcai ir savs vārds sakāms, tā kļūst par vēstnesi pasaulē. Lai dialogs būtu autentisks un konstruktīvs, Baznīca nedrīkst padoties relatīvismam un sinkrētismam. Tai jādarbojas cieņas, nesavtības, izlīgšanas un piedošanas garā. Tūrisma jomā notiek dažādu mentalitāšu, kultūru un reliģiju satikšanās. Līdz ar to, arī tūrisms dod izdevību veicināt dialogu un lielāku savstarpēju sapratni. Tas ir aicinājums nenoslēgties savā kultūrā, bet gan atvērties citādākam domāšanas un dzīves veidam. Citam cita labāka iepazīšana palīdzēs veidot taisnīgāku, solidārāku un brālīgāku sabiedrību. Vēstījumā uzsvērts, ka arī tūrisma attīstībā ir būtiska ētikas normu ievērošana. Noslēgumā dokumenta autori atgādina, ka dažādības pamats ir Dieva noslēpums. Dažādības avots ir radošais Vārds. Dievs ir visu lietu vienotības princips. Vērojot dažādību, cilvēks atklāj pasaulē Dieva pēdas.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.