2009-07-11 18:30:45

Benedikta XVI tikšanās ar Eiropas universitāšu kristīgo jaunatni


Sestdien pāvests tikās ar Eiropas universitāšu saieta dalībniekiem. Viņš pateicās par šo vizīti, kas notiek Eiropas debesīgā aizbildņa, svētā Benedikta svētkos. Ko Baznīca no jums sagaida? jautāja pāvests jauniešiem. Viņš sacīja, ka atbildi uz šo jautājumu sniedz jau pats Romā sarīkotā saieta temats „Jaunie Emmausas mācekļi. Kristieši universitātēs”. „Izturēties kā kristiešiem universitātes vidē, nozīmē liecināt par savu personīgo tikšanos ar Jēzu Kristu, Patiesību, kas apgaismo katra cilvēka gājumu. No tikšanās ar Viņu izriet tas „sirds jauninājums”, kas spēj piešķirt jaunu orientāciju personīgajai eksistencei. Tikai tā var kļūt par evaņģēliskajā mīlestībā spēcinātas sabiedrības raugu,” teica pāvests. „Nav grūti iedomāties,” viņš piebilda, „ka arī universitātes pastorālajai darbībai ir jāizpaužas visā savā teoloģiskajā un garīgajā piesātinātībā. Tai ir jāpalīdz jauniešiem kopībā ar Kristu izprast dziļāko cilvēka un vēstures noslēpumu. Pateicoties tieši šai specifiskajai evaņģelizējošajai darbībai, ekleziālās kopienas, kas ir iesaistītas šai misijā, tādas, kā universitāšu kapelānijas, var kļūt par nobriedušu ticīgo formācijas vietu, audzinot cilvēkus, kas apzinās Dieva mīlestību un Kristus paaicinājumu, un kas var kalpot par universitāšu pastorālās darbības animatoriem.”

Pāvests norādīja, ka kristiešu klātbūtne universitātēs ir nepieciešama aizvien vairāk. Tā ir iedvesmojoša klātbūtne, jo šodien, tāpat kā agrāk, ticība ir aicināta sniegt savu neaizvietojamo kalpošanu zināšanām, kas mūsdienu sabiedrībā ir īsts attīstības virzītājspēks. No zināšanām, ko bagātina ticība, ir atkarīga tautas spēja lūkoties nākotnē ar cerību, pārvarot materiālistisku skatījumu uz mūsu eksistenci un uz vēsturi.

Vēršoties pie saviem viesiem, pāvests teica: „Dārgie jaunieši, jūs esat Eiropas nākotne! Jūs, kas šais studiju gados esat iegrimuši zināšanu pasaulē, esat aicināti ieguldīt savus labākos resursus – ne tikai intelektuālos, lai stiprinātu savu personību un dotu ieguldījumu kopējā labumā. Strādāt zināšanu attīstības dēļ ir universitātes specifiskais paaicinājums un tas prasa aizvien augstākas morālās un garīgās īpašības. Jaunajai kultūras sintēzei, kas šai laikā attīstās Eiropā un visā globalizētajā pasaulē, ir nepieciešams intelektuālu cilvēku ieguldījums. Viņiem ir jāprot piedāvāt diskurss par Dievu akadēmiskajās aulās, vai vēl labāk, jāprot palīdzēt cilvēkos atdzimt vēlmei meklēt Dievu – quaerere Deum, par ko jau esmu runājis citās reizēs.”

Pateicies visiem, kas strādā universitāšu pastorālās aprūpes jomā, pāvests novēlēja, lai turpinās auglīgais gājums, kas ir aizsācies pirms dažiem gadiem. Benedikts XVI pauda pārliecību, ka Romā sarīkotais saiets veicinās sadarbību starp dažādām universitātēm un palīdzēs dalīties pieredzē.

Atvadoties, Svētais tēvs teica: „Jūs, dārgie jaunieši, kopā ar saviem pasniedzējiem, palīdziet veidot ticības un kultūras laboratorijas, daloties studiju un pētījumu darbā ar visiem saviem draugiem, ko sastopat universitātēs. Mīliet savas universitātes, kas ir tikumu un kalpošanas treniņvietas. Baznīca Eiropā ļoti paļaujas uz jūsu visu dāsno apustulisko darbu, apzinoties gan izaicinājumus un grūtības, gan arī lielo pastorālās darbības potencialitāti universitāšu vidē. Kas attiecas uz mani pašu, apsolu jums savu palīdzību lūgšanās. Zinu, ka varu paļauties uz jūsu entuziasmu, uz jūsu liecību un jo īpaši uz jūsu draudzību, kuru man apliecinājāt šodien un par ko jums no sirds pateicos. Lai svētais Benedikts, Eiropas un mana pontifikāta aizbildnis, bet jo īpaši, Jaunava Marija, ko jūs piesaucat kā Sedes Sapientiae (Gudrības sēdekli), jūs pavada.”

I. Šteinerte/Vatikāna RadioAll the contents on this site are copyrighted ©.