2009-07-10 17:06:41

Pāvests: lai izskaustu nabadzību un vardarbību, vajadzīga sabiedrības morālā atjaunotne


Benedikts XVI pieņēma audiencē Meksikas pilnvaroto vēstnieku pie Svētā Krēsla Ektoru Federiko Lingu Altamirano. Uzrunā pāvests pievērsās ģimenes, reliģiskās brīvības un dzīvības tēmām, kā arī problēmām, kas šobrīd skar šo Latīņamerikas lielvalsti. Meksikā ir plaši izplatīta vardarbība, narkotiku tirdzniecība, nevienlīdzība un nabadzība. Svētais tēvs pauda gandarījumu par valdības pūliņiem minēto problēmu risināšanā. Tomēr lai tās izskaustu – viņš pasvītroja – nepietiek tikai ar tehniskiem risinājumiem vai drošības pasākumiem. Vajadzīga morālā atjaunotne, sirdsapziņas audzināšana un autentiskas dzīvības kultūras veicināšana. Baznīca šajā laukā ir vienmēr gatava solidarizēties un sadarboties ar laicīgajām institūcijām.

Meksikas tautas identitāti gadu simteņu garumā lielā mērā ir iezīmējusi kristietība. Svarīgi kristīgās vērtības turpināt sargāt. Pāvests kārtējo reizi atgādināja, ka ģimene, kuras pamats ir nešķiramās laulības saites starp vīrieti un sievieti, ir dzīvības un mīlestības pavards. Tā ir visas sabiedrības pamatšūniņa. Savukārt, reliģiskā brīvība ir kaut kas vairāk par privilēģiju, ko prasa Baznīca. Reliģiskā brīvība ir cilvēktiesību pamats. Jau pati brīvība ir cilvēka transcendentās dimensijas un personas cieņas neaizskaramības izpausme. Līdz ar to, reliģiskā brīvība ir katras personas, tautas un nācijas būtiska sastāvdaļa. Katoļu Baznīca, veicinot reliģijas lomu sabiedrībā, nevēlas mazināt laicīgo institūciju darbības autonomo lomu. Būdama uzticīga no Kristus saņemtajai misijai, Baznīca iestājas par personas un sabiedrības labumu. Tā apzinās, ka labākais kalpojums sabiedrībai no kristiešu puses ir Evaņģēlija vēsts izplatīšana, jo ticība izgaismo kultūru un veicina patiesi demokrātiskas sabiedrības attīstību. Benedikts XVI atgādināja, ka gan Baznīca, gan valsts, katra savā veidā, ir aicinātas kalpot cilvēka un visas sabiedrības labumam.

Pieņemot Meksikas pilnvarotā vēstnieka pie Svētā Krēsla akreditācijas vēstuli, pāvests apliecināja, ka attiecības starp Vatikānu un Meksikas valdību ir labas. Šajā Latīņamerikas zemē dzīvo apmēram 108 miljoni iedzīvotāju, no kuriem 90 miljoni ir katoļi. Valsti piecas reizes ir apmeklējis pāvests Jānis Pāvils II.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.