2009-07-09 19:08:25

Kongress för religiösa ledare i Astana, Kazakstan


(09.07.09) ”De religiösa ledarna borde bidra till skapandet av freden i världen genom att uppmuntra dialogen och främja initiativen framförallt för ungdomarna”. Så sa Samuel Kobia, generalsekreterare i ”Kyrkornas världsråd” i samband med den tredje kongressen för världens religiösa ledare i Astana, i Kazakstan, vars tema var ”De religiösa ledarnas roll i byggandet av en fred som grundas på toleransen, den ömsesidiga respekten och samarbetet”.

”Ungdomarna befinner sig idag i en privilegierad ställning för att främja förbindelserna mellan olika slag av personer - något som vi vuxna däremot inte kunde göra. Vår roll i byggandet av fredliga samhällen innebär att uppmuntra våra ungdomar till att förstå människorna av andra religioner och undvika intoleransen och den ideologiska konflikten”, sa Kobia.

Han vände sig till presidenten i Kazakstan, som ivrigt hade arbetat för att kongressen skulle äga rum i hans land, och framhöll hur Kazakstan har en lysande historia såsom korsväg för många kulturer och religioner. ”Idag finns det stora muslimska och kristna samfund i Kazakstan, liksom en rik mångfald av andra religiösa samfund, som alla önskar utöva sin tro i frihet och fred”, sa Kobia.

”Även om det är statens intresse att religionerna lever endräktigt i samhället får den interreligiösa kooperationen inte bestämmas av staten. De religiösa samfunden skall själva arbeta för att finna effektiva medel för dialog och kooperation. Naturligtvis kan staten uppmuntra samarbetet genom att skapa gynnsamma förhållanden för detta och försäkra möjligheten till den fria kulten och det fria utövandet av religionen”, sa Kobia.

Kobia erinrade även om när ”Kyrkornas världsråd” år 2007 organiserade en konferens i Amman om freden i Mellanöstern. ”Detta var en unik händelse”, sa han. ”För första gången samlades Kyrkorna i Jerusalem med en enda röst och väntade sig solidariteten från världens systerkyrkor. Kyrkornas Världsråd kunde, tack vare sin trovärdhet bland de olika Kyrkorna samla ett stort antal religiösa ledare och kyrkliga representanter för att angripa besvärliga och svåra frågor.

Det stora deltagande av personer i Amman-konferensen var ett uppmuntrande exempel på ekumenisk solidaritet. Den gav oss modet till att behålla hoppet och inte misströsta inför den internationella politiken. Vi förstod att Kyrkorna som förenas i solidaritet kan verka för en förändring.

Konferensen i Amman fortsätter att ha en betydande effekt i många delar av världen. Kristna, muslimer och judar i Kalifornien som är engagerade i den israelisk-arabiska fredsprocessen bad t.ex. förra månaden Kyrkornas Världsråd att tala.

Slutligen uppehöll sig Kobia vid den viktiga rollen för de religiösa ledarna, som även kan bidra till att bygga ett fredligt samhälle, eftersom de själva är ett verkligt exempel för dialog och samarbete. ”Vid tillfällen såsom dessa, träffas vi för att tala, skapa och förnya de ömsesidiga relationerna. Samarbetet mellan de religiösa ledarna ger oss möjligheten att engagera oss och utbyta erfarenheter.All the contents on this site are copyrighted ©.