2009-07-09 19:26:26

Benedictus XVI har inlett en omorganisation av "Ecclesia Dei" kommissionen


(09.07.09) I det pågående arbetet att "reparera samtliga frakturer och splittringar inom Kyrkan," har Benedictus XVI inlett en omorganisation av den påvliga kommission som arbetar med frågor rörande Pius X sällskapet. Förändringen placerar "Ecclesia Dei" kommissionen under ledning av troskongregationen. Påven förkunnade förändringen i en Motu Proprio, som offentliggjordes på onsdagen med titeln "Ecclesiae unitatem." Genom att placera ”Ecclesia Dei” kommissionen under ledning av troskongregationen understryker påven att de problem som skiljer Pius X sällskapet från Kyrkan är främst doktrinära problem.

Benedictus XVI påminde om att i juli 1988, efter att ärkebiskop Marcel Lefebvre olagligt vigde fyra präster till biskopar, etablerade Johannes Paulus II "Ecclesia Dei" kommissionen för att "samarbeta med biskopar, den Romerska kurian och med grupperna i fråga, för att underlätta en fullständig Kyrklig gemenskap av präster, seminarister, ordnar och individer som är kopplade till sällskapet”.

I sitt brev noterade Benedictus XVI att det är hans plikt som Petri efterträdare att "säkerställa Kyrkans enhet", och att "uppnå ett gemensamt kristet vittnesbörd". Det är i denna anda, skriver påven, som han tog sitt beslut i januari 2009 att upphäva exkommuniceringen av de fyra olagligt vigda biskoparna av Msgr. Lefebvre. Han tillägger att hans avsikt var att undanröja ett hinder till dialog och att erbjuda de fyra biskoparna till att återupptäcka vägen till full gemenskap med Kyrkan.

I mars 2009, utfärdade Benedictus XVI ett brev till biskoparna, i vilket han förklarade att upphävandet av exkommuniceringen var en åtgärd som vidtagits för att "lyfta den börda över samvetet som utgörs av Kyrkans allvarligaste straff". Påven klargör i sitt nya brev skillnaden mellan disciplinära och doktrinära frågor. Den Helige Fadern skriver att "det är uppenbart att doktrinära frågor kvarstår, och tills dessa frågor är klargjorda har sällskapet ingen kanonisk status i Kyrkan, och dess präster kan inte legitimt utöva sitt prästämbete i Kyrkan."

"Eftersom de problem som nu måste undersökas angående sällskapet i huvudsak är doktrinära", skriver påven, "har jag bestämt ... i enlighet med vad jag hade tänkt att göra - att se över strukturen av ”Ecclesia Dei" kommissionen och ansluta den till troskongregationen”. Den nya utformningen av "Ecclesia Dei” kommissionen, fortsätter påven, gör det möjligt för kommissionen att ha sin egen personal, men dess ordförande kommer att vara prefekten för troskongregationen - kardinal William Levada.

Benedictus XVI avslutade sitt brev med att uppmana till en gemensam bön för enheten och noterade, att "med detta beslut vill jag framför allt visa faderlig omtanke gentemot Pius X sällskapet, med målet att återupptäcka Kyrkans fulla gemenskap."
All the contents on this site are copyrighted ©.