2009-07-08 14:52:42

Vispārējā audience: enciklikas "Caritas in Veritate" vadlīnijas


Cilvēka un sabiedrības autentiskas atjaunotnes vienīgais pamats ir Kristus, kurš mūs pārveido un dara spējīgus rīkoties patiesībā un mīlestībā – katehēzes mācībā norādīja Benedikts XVI. Šī rīta vispārējās audiences laikā, kas notika Pāvila VI zālē Vatikānā, pāvests pievērsās savas jaunās sociālās enciklikas „Caritas in Veritate” galvenajām līnijām. Viņš pasvītroja, ka Kristus atklātā mīlestība patiesībā ir cilvēka integrālas un patiesas attīstības pamats. Viena no dokumenta centrālajām tēmām ir attīstība. Mīlestība patiesībā ir attīstības dinamiskā spēka avots. Baznīcas sociālās mācības galvenais ceļš ir mīlestība, kas tiek saistīta ar patiesību.

Pāvests atgādināja, ka jaunajā enciklikā atrodam būtiskus orientierus, kas var palīdzēt krīzes pārvarēšanā. Tomēr jāņem vērā, ka dokumenta mērķis nav problēmu tehnisku risinājumu sniegšana. Autors pievēršas cilvēka un sabiedrības attīstības neaizvietojamajiem principiem. Atgādina, ka nevar notikt patiesa attīstība bez Dieva un aicina steidzami darīt visu iespējamo, lai pārvarētu pārtikas krīzi un izskaustu badu. Enciklikā rodam apliecinājumu tam, ka nav nevienas jomas, kas nebūtu saistīta ar morālo atbildību. Ekonomika, finanses, tehnika, zinātne ir saistītas ar ētiku. Pāvests pasvītro, ka taisnība un kopējais labums ir divi kritēriji, pēc kuriem jāvadās, lai izvērtētu un redzētu, kas saskan ar patiesi humānu attīstību.

Audiences laikā Svētais tēvs norādīja uz globalizāciju kā iespējamo izdevību, lai tiktu galā ar zināmām nebūšanām ekonomikā. Tā ir taisnība, ka globalizācija ir izdevība. Globalizācija mūs savstarpēji tuvina, tomēr tā mūs nedara par brāļiem. Lai atrisinātu problēmas ekonomikā un izietu no sociālā līdzsvara trūkuma, ir nepieciešama dziļa garīgā atjaunotne. Savā izvēlē un darbībā cilvēkam jārēķinās ar kopējo labumu. Gan politikā, gan ekonomikā vajadzīgi taisnīgi cilvēki. Pāvests pasvītroja, ka šī enciklika ir aicinājums no jauna dziļi pārdomāt ekonomikas nozīmi un tās mērķus. Lai ekonomikā atgrieztos „atdeves loģika”, nepieciešama visu cilvēku sadarbība – gan personiskā, gan sociālā līmenī. Benedikts XVI apliecināja, ka labāka visas cilvēces nākotne ir iespējama, ja tā tiks balstīta uz morāles pamatvērtībām. Pāvests aicināja visus ticīgos lūgties arī par Akvilā notiekošo G8 samitu un mudināja bagāto zemju līderus neaizmirst nabagus un trūkumcietējus.

Pēc vispārējās audiences, pāvests tikās ar G8 samita dalībnieku – vairāku valstu vadītāju dzīvesbiedrēm. Viņu vidū bija Meksikas un Dienvidamerikas prezidentu, un Lielbritānijas, Indijas un Zviedrijas premjerministru sievas. Pirmās lēdijas uz tikšanos ar Svēto tēvu pavadīja Itālijas ministres Mara Karfaņa un Marija Stella Dželmini. Tikšanās ilga 10 minūtes. Pēc audiences minēto valstu vadītāju dzīvesbiedres apmeklēja Vatikāna dārzus un Svētā Pētera baziliku.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.