2009-07-08 16:39:40

Benedictus XVI uttryckte förhoppningen om att hans nya encyklika skulle hjälpa världen att känna sig som en enda familj och han bad för deltagarna i toppmötet i staden L´Aquila


(08.07.09) Dagens audiens hölls denna gång inne i Audienshallen för Rom har sedan några dagar tillbaka ett varmt klimat och antalet anmälda var omkring 7000 som alltså ryms där.

Påven gjorde i sin katekes några reflektioner över sin encyklika Caritas in Veritate och han uttryckte sin förhoppning om att den skulle bidraga till att få mänskligheten att känna sig som en enda familj. Vi ska som vanligt höra Påvens ord till de engelsktalande deltagarna:

Omkring fyrtio år efter Paulus VI:s encyklika Populorum Progressio tar även Caritas in Veritate upp sociala frågor om mänsklighetens välstånd och påminner oss om att verklig förnyelse både av individerna och samhället kräver, att vi lever i Kristi sanning i kärlek, något som står i hjärtat av kyrkans sociala lära. Encyklikan har inte som mål att komma med tekniska lösningar till dagens sociala problem utan sätter i stället de nödvändiga principerna för människans utveckling i blickpunkten, viktigast här är livet i sig självt , centrum för all verklig utveckling. Dessutom talar den om rätten till religiös frihet som en del av den mänskliga utvecklingen , den varnar mot en alltför obegränsad tro på teknologi och den understryker behovet av rakryggade män och kvinnor, som tänker på det allmännas bästa i både politiken och affärsvärlden.

Beträffande frågor av speciell vikt i dagens värld tar encyklikan upp många olika ämnen och vädjar om klart agerande för att få säkerhet i livsmedelsfrågan och jordbrukets utveckling. Likaväl som den understryker respekt för miljön och för lagens bestämmelser. Den betonar även behovet för politiker , ekonomer och företagare liksom även för konsumenter att garantera att etiken får forma ekonomin så att inte bara vinsten reglerar affärsvärlden.

Kära vänner: mänskligheten är en enda familj där varje utvecklingsprogram, om det ska vara fullständigt , måste betrakta den andliga tillväxten av människorna med barmhärtigheten och sanningen som drivkraft. Låt oss bedja för alla som tjänar politiken och styr ekonomin och låt oss speciellt bedja för statsöverhuvudena som nu samlats i Italien för G8:s toppmöte. Må deras beslut medföra sann utveckling speciellt för världens fattiga.

Efter audiensens slut träffade Påven några av statsöverhuvudenas medföljande, deras ”first ladies” i en närliggande sal. Bland dem kan vi nämna Sarah Brown, hustru till gordon Brown, Margarita Zavala, mexikanska presidentens hustru, hustrun till sydafrikanska presidenten, hustrun till Indiens premiärminister och så en svensk representant, Filippa Holmberg, hustru till statsminister Reinfeldt. Med i gruppen hos Påven var även President Barrosos hustru och hustrun till presidenten för IFAD.

Michele Obama kommer istället på audiens hos Påven tillsammans med sin man , Barack Obama , nästa fredag. Carla Bruni, hustru till president Sarkozy, åkte istället direkt till L´Aquila utan att göra uppehåll i Rom. I kvinnogruppen deltog även två italienska kvinnliga ministrar, Mara Carfagna och Mariastella Gelmini.All the contents on this site are copyrighted ©.