2009-07-07 17:30:45

Poruka za Svjetski dan turizma


Turizam nudi prigodu za susret i poznavanje i ne može zanemariti etiku odgovornosti niti poštovanje različitosti jer mora odstraniti opasnosti jednolikosti i neshvaćanja. Promatrajući razlike, čovjek otkriva tragove Boga, stvoritelja razlika koje određuju stvorenje, istaknuto je u Poruci Papinskoga vijeća za pastoral selilaca i putnika za XXX. Svjetski dan turizma koji se obilježava 27. rujna.
Tema ovogodišnjega Svjetskoga dana turizma „Turizam, slavljenje razlika“ otvara putove susreta s čovjekom „u njegovoj različitosti, u njegovome antropološkome bogatstvu“. Različitost je pozitivna činjenica – istaknuto je u poruci – ali se u toj stvarnosti može također naći paradoks: u epohi poput naše, obilježenoj globalizacijom, „kulture i religije se sve više zbližavaju“ rađajući istinsku želju za mirom. Ali na toj istoj pozornici zbivaju se nesporazumi, predrasude, i „duboko ukorijenjena kriva shvaćanja koja podižu prepreke i potiču podjele“. Obveza je dakle pretvoriti diskriminaciju, ksenofobiju i nepodnošljivost u „razumijevajuće uzajamno prihvaćanje“, koje kroči putovima poštovanja te „poticajnog i obvezujućega dijaloga“. U tome naporu – istaknuto je poruci – Crkva ima važnu ulogu: polazeći od dubokoga uvjerenja pape Pavla VI. u enciklici 'Ecclesiam suam' „Crkva treba stupiti u dijalog sa svijetom“. Crkva biva riječ, biva poruka.
U tom vidiku turizam je prigoda za dijalog i slušanje: postaje poziv da se nitko ne zatvara u vlastitu kulturu, nego da se otvori i sučeljava s različitim načinima života i mišljenja“. Stoga se ne treba čuditi – stoji nadalje u poruci – što fundamentalističke terorističke skupine naznačuju turizam kao opasnost i cilj koji treba uništiti. Turizam također otkriva„ zajednički ostvaraj, suradnju među narodima, jedinstvo ljudskih bića u veličanstvenoj i uznemirujućoj različitosti“. Ta se različitost – kako stoji u poruci – temelji na Božjem otajstvu: „Stvoriteljska je riječ uzrok bogatstva vrste“. Bog je „početak jedinstva svih različitosti“ u kojima čovjek „u tragovima ljudskoga otkriva znakove božanskoga“. Cjelokupnost različitosti za kršćanina „otvara putove približavanja beskonačnoj Božjoj veličini. Kao moguća pojava posvećivanja različitosti, turizam može biti „kršćanski“, „ otvoreni put kršćanskom kontemplativnom vjerovanju“.All the contents on this site are copyrighted ©.