2009-07-07 17:31:13

”Kärlek i sanningen” – världen behöver en genomgripande moralisk förnyelse


(07.07.09) ”Kärlek i sanningen, som Jesus Kristus vittnade om under hans jordiska liv och framför allt genom hans död och uppståndelse är den viktigaste drivkraften bakom en autentisk utveckling av varje person och av hela mänskligheten. Kärlek - caritas - är en oerhörd kraft som leder människor att ingå ett modigt och generöst engagemang för ... rättvisa och fred ".


Så inleder påven Benedictus XVI sin tredje encyklika. Det är en inbjudan till kärlek i sanningen som en kraft i den mänskliga utvecklingen. Den efterlängtade encyklikan som undertecknades den 29 juni, på Petrus och Paulus festdag, är 144 sidor lång och indelad i sex kapitel om den nuvarande ekonomiska krisen och dess effekter på människors utveckling, miljö, teknik, och betydelsen av samarbete och solidaritet mellan folk och nationer.

Den börjar med en uppskattning av encyklikan ”Populorum Progressio” av Paulus VI från 1967. Benedictus XVI skriver att i dokumentet har hans föregångare angivit två viktiga sanningar: att "Kyrkan har en roll utöver hennes välgörande och pedagogiska verksamheter", men hon måste ges frihet att göra det. Den andra sanningen, är att ”utan perspektivet av ett evigt liv, nekar man andningsutrymmet för mänskliga framsteg i världen.”

I kapitel 2 diskuterar Benedictus XVI den mänskliga utvecklingen i vår tid 40 år efter ”Populorum Progressio”. Encyklikan varnade om att den ekonomiska, tekniska och sociala utvecklingen måste ha det gemensamma bästa som dess yttersta mål och inte vinsten. Benedictus XVI medger att miljarder människor har lyfts ur fattigdomen sedan dess, men tilläger att andra områden i världen fortfarande lever i misär. Han tilläger att "denna ekonomiska tillväxt har varit och fortsätter att tyngas ned av störningar och dramatiska problem".
 
Påven fördjupar sig sedan i den nuvarande globala ekonomiska krisen. Han fördömer "spekulativa finansiella handlingar, "dåligt ledarskap" och dess effekter på den reala ekonomin. Påven kritiserar också det "oreglerade utnyttjandet av jordens resurser". Han säger att krisen visar att det behövs en "genomgripande kulturell förnyelse" och han kallar för "nya regler" och en "ny planering" av mänsklighetens inriktning.

Benedictus XVI tar också upp frågor som hållbar utveckling, påtvingad migration, den osäkra arbetsmarknaden och effekterna av avregleringen. Han spår sambandet mellan det sjunkande antalet äktenskap och födslar och den ökande socioekonomiska instabiliteten. Han varnar att om man inte vänder denna trend kommer det att leda till situationer av mänsklig nedgång". Och han påminner regeringarna att det primära kapitalet att skydda är människan".

I kapitel 3 fördjupar han sig i globaliseringsfenomenet. Han konstaterar att den globala investeringen alltid har en moralisk och ekonomisk betydelse. Han uppmanar till ”ekonomins civiliserande" och skriver att den nuvarande krisen endast kan övervinnas om vi ”tillämpar den underliggande antropologiska och etiska andan som driver globaliseringen mot solidaritet".

I ett kapitel som är helt inriktat på de rättigheter och skyldigheter som människan har gentemot miljön, skriver påven att för att skydda naturen räcker det inte med att ingripa med ekonomiska incitament eller avskräckande metoder, han påpekar än en gång att den avgörande frågan handlar om "den totala moraliska innebörden för samhället".

Påven frågar, hur vi kan förvänta oss att samhället skall respektera miljön om samhället inte respekterar det mänskliga livet? "Om det inte finns en respekt för rätten till liv och en naturlig död förlorar samhällets samvete begreppet om den mänskliga ekologin och med det den miljömässiga ekologin"- naturens bok är en och odelbar. "En humanism som utesluter Gud, är en omänsklig humanism". "Utvecklingen får inte bara omfatta materiell tillväxt utan också andlig tillväxt".
All the contents on this site are copyrighted ©.