2009-07-06 17:28:04

"Kunga Eņģelis" kopā ar pāvestu: vairāk rūpēties par drošību


„Kristus asinis ir Dieva uzticīgās mīlestības uz cilvēci garantija”, sacīja pāvests, uzrunājot Vatikāna laukumā uz mariānisko lūgšanu „Kunga Eņģelis” svētdien sapulcējušos svētceļniekus. Šodien daudzās pasaules malās izlieto asiņu dēļ atskan cilvēku kliedzieni. Dievs uz to atbild ar sava Dēla asinīm. Kristus par mums atdeva savu dzīvību. Pēdējie divi sāpju kliedzieni pāršalca Itālijas pilsētu Viaredžo un Filipīnas. Itālijā notika dzelzceļa katastrofa, bet Filipīnās atentāts pie Kotabato katedrāles.

Pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” Benedikts XVI norādīja, ka pagātnē jūlija pirmajā svētdienā Baznīca godināja Vissvētās Kristus asinis. Pāvests Jānis XXIII 1960. gada 30. jūnija apustuliskajā vēstulē „Inde a primis” skaidroja šī dievbijības kulta nozīmi un apstiprināja atbilstošu litāniju. Svētajos Rakstos asiņu tēma, kas saistīta ar Lieldienu Jēru, ieņem ļoti svarīgu nozīmi. Vecajā Derībā apslacināšana ar upurdzīvnieku asinīm bija derības starp Dievu un Viņa tautu zīme. Par to varam lasīt Izceļošanas grāmatā: „Un Mozus paņēma asinis un slacīja pār tautu, un sacīja: Redzi, šīs ir derības asinis, ko Kungs ir ar jums slēdzis, pamatodamies uz visiem šiem vārdiem” (Izc 24, 8). Benedikts XVI paskaidroja, ka uz šo formulu Pēdējo Vakariņu laikā atsaucās Jēzus. Paņēmis biķeri, Viņš saviem mācekļiem sacīja: „Tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai” (Mt 26, 28). Jau sākot ar šaustīšanu līdz pat nāvei pie Krusta, Jēzus tiešām izlēja visas savas asinis, tā kļūstot par upura Jēru, lai nestu pasaulei pestīšanu. Šo asiņu pestīšanas vērtību vairākkārt apliecina sv. Pāvils Vēstulē ebrejiem: „Kristus (…) ne ar āžu un teļu, bet caur savām asinīm reiz iegāja vissvētākajā, panākdams mūžīgo pestīšanu. Ja jau āžu un vēršu asinis un govs pelni, apslacinot sagānītos, svētī miesu tīrībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas Svētajā Garā pats sevi bezvainīgu upurēja Dievam, tīrīs mūsu sirdsapziņu no mirušajiem darbiem, lai kalpotu dzīvajam Dievam” (Ebr 9, 11-14). Savukārt, Radīšanas grāmata runā par taisnīgā Ābela asinīm, kas no zemes sauc uz Dievu.

Šajā kontekstā Benedikts XVI atzina, ka gan pagātnē, gan arī mūsdienās šis sauciens nerimstas: „Diemžēl, šodien tāpat kā vakar, šis kliedziens nerimstas, jo turpina līt cilvēku asinis vardarbības, netaisnības un naida dēļ. Kad cilvēki sapratīs, ka dzīvība ir svēta un tā pieder tikai Dievam? Kad apzināsies, ka visi esam brāļi? Uz kliedzienu, kas skan izlieto asiņu dēļ un, kas paceļas no daudzām zemes malām, Dievs atbild ar sava Dēla asinīm, kurš atdeva par mums savu dzīvību. Kristus uz ļaunumu atbildēja nevis ar ļaunumu, bet ar labo, ar savu bezgalīgo mīlestību. Kristus asinis ir Dieva mīlestības uz cilvēci ķīla”. Pāvests pasvītroja, ka katrs cilvēks, lai cik nožēlojamā stāvoklī būtu, var paļauties uz Dievu un var būt drošs, ka Dievs viņu mīl: „Uzlūkojot Krustā sistā rētas, ikviens cilvēks, pat atrazdamies visnožēlojamākajā morālā stāvoklī, var sacīt: Dievs mani nav pametis, Viņš mani mīl, Viņš atdeva par mani savu dzīvību. Tādējādi cilvēks var atrast no jauna cerību”.

Pēc lūgšanas „Kunga Eņģelis” pāvests izteica līdzjūtību Itālijā notikušajā dzelzceļa traģēdijā cietušajiem. „Esmu vienots ar visu to cilvēku sāpēm, kuri pazaudēja savus mīļos, guva ievainojumus vai piedzīvoja smagus materiālos zaudējumus.” Svētais tēvs apliecināja, ka lūdzas par visiem katastrofas upuriem un novēlēja, lai šādi negadījumi nekad vairs neatkārtotos, un lai visiem būtu garantēta drošība darbā un ikdienas dzīvē. Apliecināja, ka lūdzas par aizgājušo dvēselēm, lūdzas, lai ievainotie pēc iespējas ātrāk izveseļotos un, lai Dievs dāvā mierinājumu visiem bojā gājušo tuviniekiem. Naktī no 29. uz 30. jūniju Viaredžo dzelzceļa stacijā eksplodēja divi sašķidrinātās gāzes cisternvagoni. Katastrofā gāja bojā 22 un ievainoti tika apmēram 40 cilvēki. Bojā gājušo vidū ir arī 2 un 3 gadus veci bērni. Aptuveni 300 cilvēki palika bez pajumtes.

Pāvests izteica līdzjūtību arī sakarā ar Filipīnās notikušo teroraktu. 5. jūlija rītā pie Kotabato katedrāles, laikā, kad dievnamā notika svētdienas dievkalpojums, eksplodēja spridzeklis. Bojā gājuši vismaz trīs un ievainoti vairāki desmiti cilvēku. Cietušo vidū ir sievietes un bērni. Svētais tēvs apliecināja, ka lūdzas par visiem, kuri cietuši šī „zemiskā žesta” dēļ, un stingri nosodīja vardarbību, kas nekad nevar būt problēmu atrisināšanas cienīgs ceļš.

Pirms vērsties pie atsevišķām svētceļnieku grupām, Benedikts XVI sveica sportistus sakarā ar gaidāmo jauniešu pasaules čempionātu vieglatlētikā. Sacensības notiks no 8. līdz 12. jūlijam, Bresanonē, Itālijā. Poļu valodā pāvests uzrunāja gan poļu, gan arī lietuviešu velosipēdistus, kuri no Lomžas ieradušies Romā svētceļojumā.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.