2009-07-06 17:42:42

Benedikts XVI pieņēma Haiti vēstnieka pie Svētā Krēsla akreditācijas vēstuli


Pāvests pieņēma audiencē Haiti pilnvaroto vēstnieku pie Svētā Krēsla Karlu Anrī Gito. Uzrunā norādīja uz starptautiskās solidaritātes lielo nepieciešamību mūsdienās. Haiti zemi pēdējo gadu laikā ir skārušas nopietnas dabas katastrofas. Līdz ar to ir pasliktinājušies daudzu ģimeņu dzīves apstākļi. Daudziem pietrūkst pārtikas. „Es vēlos, lai starptautiskā solidaritāte turpinātu izpausties”, pasvītroja Svētais tēvs, aicinot sniegt atbalstu trūkumcietējiem. Pēdējo gadu laikā daudzi Haiti iedzīvotāji ir arī izceļojuši, meklējot iztikas līdzekļus savām ģimenēm. Dabas stihijas liek apzināties, cik svarīgi ir rūpēties par apkārtējo vidi. Cilvēkam jāsargā radību. Apkārtējās vides aizsardzība ir izaicinājums, kas attiecas uz mums visiem. Tas nozīmē, ka esam aicināti sargāt un novērtēt labumu, kas ir kopējs mums visiem. Esam aicināti būt atbildīgi pret nākamajām paaudzēm. Lai tiktu galā ar zemes resursu neadekvātu izmantošanu, kuras rezultātā visvairāk cieš nabagi, jāpieņem tādi ekonomiskie un politiskie lēmumi, kas saskan ar cilvēka cieņu. Bez tam, būtisku lomu spēlē auglīga starptautiska sadarbība.

Pāvests apliecināja, ka Haiti netrūkst cerības zīmju. Sabiedrība tomēr lielā mērā turas pie cilvēciskām un kristīgām vērtībām. Dzīvības, ģimenes un reliģisko vērtību atzīšana palīdz sabiedrībai un ģimenei pasargāt sevi no daudziem ļaunumiem – pasvītroja Benedikts XVI. Runājot par prioritātēm, lai pastāvētu nācija, pāvests norādīja uz atbalsta trūcīgajām ģimenēm nepieciešamību, sieviešu un bērnu aizsardzību un jauniešu izglītošanu. Izglītība ir ļoti būtiska, lai celtu dzīves līmeni sabiedrībā. Šajā ziņā savu ieguldījumu sniedz arī Baznīca. Pāvests atgādināja, ka drīzumā tiks atzīmēta 500 gadu jubileja kopš parakstīts konkordāts starp Svēto Krēslu un Haiti. Tas ir senākais konkordāts Amerikā. Bez tam Svētais tēvs apliecināja, ka šajā zemē katoļticīgos vienmēr ciena gan valdība, gan tauta.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.