2009-07-04 17:47:59

Pāvesta lūgšanu nodomi jūlijā


Jūlijā esam aicināti lūgties: Lai Tuvo Austrumu kristieši varētu pilnīgi brīvi praktizēt savu ticību un būt par izlīgšanas un miera veicinātājiem.

Lai izskaustu vardarbību un atriebību, nepieciešams pacietīgs, pazemīgs un savstarpējas sapratnes pilns dialogs – norādīja Benedikts XVI Tuvo Austrumu katoļiem adresētajā vēstījumā 2006. gada 21. decembrī. Ciešanas lielākā vai mazākā mērā skar visus cilvēkus visā pasaulē. Tomēr tad, kad mēs ciešam, vajadzētu mēģināt iedomāties sevi otra cilvēka vietā, kurš atrodas līdzīgā vai vēl dramatiskākā situācijā. Esam aicināti censties saprast savu tuvāko, kurš varbūt vēl vairāk cieš. Minētajā vēstījumā pāvests apliecina savu garīgo vienotību ar Tuvo Austrumu ticīgo „mazo ganāmpulku”, kuri dzīvo vardarbības un bruņoto konfliktu plosītā reģionā. Šādā situācijā daudzos pamostas naids un atriebība. Taču tās nav kristīgas jūtas – pasvītro Svētais tēvs, aicinot nepadoties, jo šādas jūtas nocietina cilvēku un ieved apburtajā lokā, no kura izkļūšana kļūst vēl grūtāka. Lai nepaietu garām iespējamiem problēmu atrisinājumiem, konfliktos iesaistītās personas ir aicinātas sekot Kristus paraugam un tiekties pēc pazemības un lēnprātības. Pieredze rāda, ka konfliktus var atrisināt tikai atklāta dialoga ceļā. Dialogs līdz šim jau daudzkārt ir nesis labos augļus. Bez tam, ļoti svarīga ir uzticēšanās otrai personai. Vēstījuma noslēgumā pāvests atgādina, ka ciešanas pieņemtas mīlestībā kļūst par sava veida žēlastību – par varenu spēku, kas var izmainīt otra cilvēka sirdi un sabiedrību.

Misiju nodomā šajā mēnesī esam aicināti lūgties: Lai Baznīca, pateicoties visu ticīgo liecināšanai ikvienā pasaules valstī, kļūtu par samierinātas un vienā Dieva ģimenē apvienotas cilvēces kodolu.

Esiet brīvi un atbildīgi vīrieši un sievietes, un lai jūsu ģimenes kļūtu par oāzēm, no kurām starotu miers un prieks – mudināja Benedikts XVI jauniešus sava apustuliskā ceļojuma laikā Brazīlijā. 2007. gada 10. maijā Svētais tēvs tikās ar vairāk nekā 70 tk. Sanpaolo jaunajiem kristiešiem. „Kungs stiprina jūsu centienus dzīvot kristīgi draudžu kopienās, universitātēs, kolēģijās, skolās, darba vietās, pilsētās un laukos. Taču jāiet tālāk”, pasvītroja pāvests. „Nekad nedrīkstam teikt ‘pietiek’, jo Dieva mīlestība ir neizsmeļama. Kungs mūs aicina, pat pieprasa, atvērt sirdis mīlestībai un labestībai, aicina censties saprast savus līdzcilvēkus un viņu problēmas, sargāt vidi, kuras daļa esam arī mēs”. Būt atvērtam labestībai, nozīmē pieņemt Dievu – skaidroja Benedikts XVI. Viņš atgādināja, ka Baznīca aicina jauniešus saskatīt Dievu visās lietās un notikumos, arī tajos, kuros, šķiet, ka Viņa nav. Redzot dabas skaistumu un saņemot mīlestību, ir neiespējami neticēt Dievam. Kristus dāvā prieku, kas ir mūsu garīgā spēka avots.

Svētais tēvs skaidroja, ka nepietiek tikai pazīt un atklāt Dievu. Ir nepieciešama liecība. Tā neierobežo cilvēka brīvību. Esam aicināti iet, meklēt un īstenot Dieva gribu. Esam viņa roku darbs. Pāvests neslēpa, ka bieži tiek runāts par mūsdienu grūto jaunatni. Tas viss liecina, ka sabiedrībā valda cerības trūkums, bailes no slimībām un nāves. Šodien pieaug pašnāvību skaits jauniešu vidū. „Raugos uz jums ar paļāvību un mīlestību. Uzticu jums lielu misiju: esiet apustuļi jauniešu vidū. Aiciniet viņus iet kopā ar jums, stipriniet ticību, cerību un mīlestību, meklējiet Kristu un palīdziet atklāt Viņu citiem. Tikai tad jutīsimies patiesi mīlēti un pieņemti. Veidojiet jaunu sabiedrību, kur tiktu respektētas tiesības uz dzīvību no tās ieņemšanas brīža līdz pat dabiskai nāvei” – aicināja pāvests.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.