2009-07-03 15:27:46

Mūžībā aizgājis bijušais Vatikāna radio ģenerāldirektors Paskvāle Borgomeo


2. jūlija pēcpusdienā pēc ilgas un mokošas slimības miris bijušais Vatikāna radio ģenerāldirektors, jezuītu tēvs Paskvāle Borgomeo. Viņš nodzīvoja 76 gadus ilgu mūžu, no kuriem 60 aizvadīti Jēzus Sadraudzībā. 35 gadus viņš kalpoja pāvestam un Svētajam Krēslam Vatikāna radio sastāvā – vispirms kā Centrālās redakcijas vadītājs, vēlāk kā Programmu direktors un radio ģenerāldirektors.

Tēvs Paskvāle Borgomeo piedzima 1933. gada 20. martā Neapolē. Jau agrā jaunībā, 1948. gada oktobrī, viņš iestājās jezuītu ordenī. 1956. gadā Milānā viņš ieguva licences grādu filozofijā, 1960. gadā Neapoles universitātē uzrakstīja darbu ar nosaukumu „Svētā Augustīna stils un valoda” un saņēma diplomu literatūrzinātnē. 1963. gada 7. jūlijā Neapolē Paskvāle Borgomeo tika iesvētīts par priesteri, bet nākamajā, 1964. gadā, ieguva licences grādu teoloģijā.

Sešdesmito gadu otrajā pusē Borgomeo studēja Parīzē. 1970. gadā Sorbonnas universitātē viņš ieguva doktora grādu filoloģijā, atkal aplūkojot svētā Augustīna literāro un ekleziālo devumu. Pēc studijām Francijā sākās tēva Paskvāles Borgomeo ilggadējais kalpojums Vatikāna radio. Šai laikā viņš bija arī vairāku Itālijas un Eiropas žurnālistu apvienību loceklis.

Tēvs Borgomeo ir sniedzis lielu un paliekošu ieguldījumu pontifikālā radio popularizēšanā pasaulē. Viņš bieži devās līdzi pāvestam viņa starptautiskajos ceļojumos un bija dedzīgs Baznīcas maģistērija izplatītājs.

„Tas ir bijis aizrautīgs piedzīvojums,” šādiem vārdiem viņš pats raksturoja savu kalpojumu, atskatoties uz 35 darba gadiem Vatikāna radio. 2005. gada 11. novembrī, atvadoties no radio kolektīva, lai dotos pensijā, tēvs Paskvāle Borgomeo teica: „Atvadu brīdī, vēl pirms pateicības jūtām, manī dominē pārsteigums. Pārsteigums un pateicība par nenovērtējamo dāvanu, kas man ir dota, lai es varētu kalpot Baznīcai un tās Augstākajam Ganam šai cilvēces vēsturē nozīmīgajā laikā, un lai dienu pēc dienas varētu redzēt, kā briedumā, motivācijā, profesionalitātē un efektivitātē pieaug tas brīnišķīgais evaņģelizācijas instruments, kāds ir pāvesta radio.”

Sakot ardievas Vatikāna radio Markoni zālē, tēvs Borgomeo aicināja radio darbiniekus glabāt šī radio universālo raksturu. „Domājiet universāli! Raugieties uz pasauli!” mudināja ilggadējais radio ģenerāldirektors.

4. jūlijā Vatikāna radio darbinieki atkal atvadīsies no tēva Paskvāles Borgomeo – šoreiz, lai satiktos mūžībā. Atvadas notiks pulksten 9.15 minūtēs Svētā Gara baznīcā, kas atrodas iepretim Jēzus Sadraudzības ģenerālkūrijai.

I. Šteinerte/Vatikāna radioAll the contents on this site are copyrighted ©.