2009-07-01 18:58:45

Latvijā jauns priesteris


Šā gada 27. jūnija pievakarē, pulksten 18, Svētā Jēkaba katedrāle Rīgā bija ļaužu piepildīta. Par priesteri tika ordinēts diakons Ilmārs Kravalis. Svinības ievadīja viņa eminences Rīgas arhibīskapa-metropolīta Jāņa kardināla Pujata celebrēta Svētā Mise.

Sprediķī kardināls atgādināja, ka Ilmārs Kravalis nāk no Gulbenes draudzes. Viņš Kravaļu ģimenē ir jau trešais dēls, kurš kļuvis par priesteri. Kardināls uzsvēra, ka mums ir ļoti vajadzīgs priestera darbs un tās žēlastības, kuras no debesīm nāk caur priestera rokām.

Kā rāda pieredze, novados, kur nav priesteru, draudzēm ir ļoti grūti noturēties kā organizētām ticīgo kopām. Tā ir Dieva žēlastība, ka mūsu mazajā Māras zemē vēl ir daudzmaz pietiekošs priesteru skaits. Par to ne tikai jāpateicas Dievam, bet arī jāizmanto šī iespēja, lai nostiprinātos reliģiskā dzīve.

Ticīgie šodien dzīvo izkaisīti starp neticīgajiem un vienaldzīgajiem un ticīgais tikai ar stipru ticību, stipru gribu un raksturu, neļaujas iespaidoties no pasaules. Lielākā daļa mūsu masu audzināšanas līdzekļu ir ievirzīti ateistiskā gultnē. Tas sagādā grūtības jauniešu reliģiskajā audzināšanā. Taču mūsu rīcībā ir kristīgā ģimene un Baznīca. Ģimenes sadarbībā ar Baznīcu var nosargāt ticību. Kardināls aicināja visus turēties pie Baznīcas, jo tieši Baznīcai ir tie žēlastību avoti, kas cilvēka dvēseli attīra, nostiprina un virza uz Dievu.

Priesteru sagatavošanas darbs jāveic mums visiem, lūdzoties, pildot Dieva baušļus, kristīgi dzīvojot un bērnus audzinot ticības garā. Ar to tiek stiprināta Baznīca, papildināts priesteru skaits, pildīta Dieva griba, jo Dievs vēlas visus ļaudis atpestīt un svētīt. Pēc svinībām jauno priesteri devās apsveikt tuvinieki draugi un paziņas.

Nākamajā dienā, 28. jūnijā, Rīgas Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes kapelā notika jauniesvētītā priestera primīcijas Svētā Mise. Atklājot svinības draudzes prāvests, priesteris Andris Kravalis uzsvēra, ka šī visā Baznīcā un arī draudzē ir īpaša diena. Noslēdzas apustuļa Pāvila gads un sākas Arsas prāvesta Vianeja gads. Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzē šis gads sākas ar jaunā priestera svētību. Priesteris uzrunā atgādināja par pāvesta Benedikta XVI Dieva tautai uzrakstīto vēstuli, kurā Svētais tēvs dod ievirzes un norādījumus šim gadam, atsaucoties uz Arsas prāvesta Vianeja dzīves un kalpošanas piemēru.

Pēc priestera Andra Kravaļa uzrunas sākās jaunā priestera pirmā Svētā Mise. Priesteris Ilmārs Kravalis savā sprediķī atgādināja, ka brīnumi rodas ticībā, un norādot uz sevi, atgādināja, ka viens šāds brīnums stāv klātesošo ļaužu priekšā. Var daudz mācīties, daudz zināt, bet, ja tūkst ticības, zināšanas neko daudz nedod. Tāpēc jātic brīnumam, ka Dievs mūs vada pa mūsu ceļiem, mums tikai Viņam jāpievēršas un jātic.

Jauniesvētītais priesteris atgādināja, ka tieši pagājušajā gadā kardināls viņu iesvētīja par diakonu. Sākās skaistais kalpošanas laiks. Priesteris uzsvēra, ka viņa ceļvedis, aizbildnis ir apustulis Pāvils, kurš nesa Labo Vēsti pagāniem. Otrs aizbildnis ir mazā Terēzīte, priesteru aizbildne. Viņa lūdzas par priesteriem, aizbilst par priesteriem. Viņa tur, debesīs, sargā mūs visus un priecājas par visiem ticīgajiem.

Noslēgumā jauniesvētītais priesteris klātesošiem dalīja savu primīcijas svētību. Divas reizes svētību saņēma priesteris Andris Kravalis, gan kā jauniesvētītā priestera brālis, gan, kā priesteris. Pēc Svētās Mises un svētību saņemšanas visi klātesošie tika aicināti uz kopīgu mielastu Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes mājā. Priesteris Ilmārs Kravalis pildīs kapelāna pienākumus Latvijas armijā.

Aigars Brikmanis, RīgaAll the contents on this site are copyrighted ©.