2009-07-01 16:08:18

Benedikts XVI: priestera galvenie uzdevumi – Dieva vārda sludināšana un sakramentu administrēšana


Garīgās atjaunotnes žēlastība nāk no Dieva – norādīja Benedikts XVI katehēzes mācībā. Šī rīta vispārējās audiences laikā pāvests runāja par priesterisko kalpojumu. Svēto Pētera un Pāvila svētku priekšvakarā noslēdzās Tautu apustulim veltītais Jubilejas gads. Dažas dienas iepriekš tika atklāts Priesterības gads, jo šogad Baznīca atzīmē sv. Jāņa Marijas Vianeja nāves atceres 150. gadadienu. Priesteri ir aicināti aizvien vairāk „sadraudzēties” ar šo svēto prāvestu un sekot viņa paraugam. Jānis Marija Vianejs ir dzimis 1786. gadā Lionas tuvumā, Francijā. 1815. gadā viņš tika iesvētīts par priesteri un pēc trīs gadiem nosūtīts kalpot par prāvestu nomaļā Arsas draudzē. Tur viņš dedzīgi strādāja līdz sava mūža beigām, 1859. gadam. Dzīvoja ciešā vienotībā ar Kristu un nesavtīgi veltīja sevi Evaņģēlija sludināšanai. Svētā piemērs palīdz mūsdienu priesteriem labāk apzināties, ka garīgo ganu un visas Baznīcas atjaunotnes žēlastības avots ir Dievs. Tāpēc ir svarīgi arvien dziļāk iepazīt Kristu un ierādīt Viņam centrālo vietu gan savā personīgajā, gan kopienas dzīvē.

Benedikts XVI atgādināja, ka priesteris ir aicināts aizvien vairāk līdzināties Kristum. Saikne ar Jēzu ir pastorālā darba auglīguma garants. Priesteris, Ordinācijas sakramenta spēkā, darbojas Kristus personā. Viņš kalpo „kristīto priesterībai”. Pateicoties šim kalpojumam, ticīgo garīgais upuris ir vienots ar Kristus, vienīgā Vidutāja, upuri. Līdz ar ordināciju priesteris saņem brīnišķīgu dāvanu, kas paver viņam jaunus apvāršņus. Viņš ir Dieva vārda sludinātājs un sakramentu dalītājs. Tie ir galvenie priestera uzdevumi. Dieva aicināts un Svētā Gara atjaunots, priesteris nes cilvēcei pestīšanas vēsti.

Šajā Jubilejas gadā lūgsimies par garīgo ganu svētdarīšanu un jauniem aicinājumiem uz priesterību – mudināja pāvests. Lai aizvien vairāk cilvēku, sevišķi, jauniešu sadzirdētu Dieva balsi, svarīga ir lūgšana, klusums, Euharistiskā adorācija un Svēto Rakstu dziļāka iepazīšana. Uzrunājis atsevišķas svētceļnieku grupas, Benedikts XVI sveica jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Īpaši vērsās pie studējošās jaunatnes – visiem tiem, kuri šajās dienās kārto eksāmenus. Pāvests apliecināja, ka piemin viņus savās lūgšanās.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.