2009-06-30 16:19:56

Magyar szentmise a vatikáni Szent Péter bazilika katedra oltáránál


Június 30-án, a Szent Péter és Pál ünnepét követő kedden reggel nyolc órakor a szokásos magyar nyelvű szentmisére a bazilika katedra oltáránál került sor, tekintettel a résztvevő csoportok nagy számára: Szombathelyről Perger Gyula atya vezetésével egy hatvanfős, míg Győrből Henczel Szabolcs és Galavits József atyák vezetésével összesen 150 fős zarándoklat érkezett az Örök Városba. A szentmise főcelebránsa Németh László prelátus, a Pápai Magyar Intézet rektora volt. A koncelebrálók között volt P. Somorjai Ádám bencés szerzetes, a vatikáni államtitkárság munkatársa is. A szertartáson a győri Palestrina kórus énekelt.

Németh László prelátus, olaszországi magyar főlelkész homíliájában, miután utalt a bazilika magyar vonatkozású emlékeire, hangsúlyozta: az egyház két alappillére Péter és Pál. Mindketten vérüket adták Jézus Krisztusba vetett hitükért, az Evangéliumért. Egybehangzóan tettek tanúságot és ez az egység azóta is visszhangzik az évezredek során. Az újszövetségi kánon is úgy jött létre, hogy Péter és Pál hagyománya kiegészítette egymást. Egymásra találtak és az Anyaszentegyház ezt a két hagyományt együtt adja a kezünkbe, mint az Újszövetségi Szentírást, hogy ebből ismerjük meg Megváltónk és Üdvözítőnk életét, szenvedését, halálát, feltámadását és tanítását.

Itt, a katedra oltárnál mutatjuk be ezt a szentmisét – folytatta homíliájában Németh László prelátus, majd felidézte az oltár történetét. Bernini csodálatosan fogalmazta meg az egyház lényegét, négy egyházatya tartja a katedrát, a pápai tanítóhivatal jelképét. Két nyugati és két keleti egyházatya abban az időben, amikor Kelet és Nyugat egymástól már elszakadt. Mégis a művész alkotásában az egyház teljes hagyományát ábrázolta, mivel a pápai tanítóhivatal az egyházatyák tanítására épül. A hagyomány szerint ebbe a trónba Péter apostol tanító székét foglalta bele a művész. Az eredeti, hetedik századból való trón a Vatikáni Múzeumokban látható. A Szent Péter bazilikában a katedra felett láthatjuk a Szentlélek ábrázolását, galamb képében.

A katedra oltár arra utal, hogy számunkra fontos a tanítás, meg kell ismernünk hitünket. Amikor zarándokként Rómába érkezünk, felfedezzük az egyház történetének gazdagságát, kétezer éves hagyományát. Hazatérve mélyítsük el ezeket az ismereteinket, mert csak akkor lehetünk hűségesek hitünkhöz, ha képezzük magunkat. Nem egyfajta kitalált tanítást követünk, hanem Krisztus nyomában járunk. Hitünk biztosítéka az apostoli folytonosság, a pápák sora Pétertől XVI. Benedekig, az a tanítás, amelyet az egyház örökölt, és amely biztosan elvezet bennünket az üdvösségre – mondta homíliájában Németh László prelátus, a római Pápai Magyar Intézet rektora kedden reggel a vatikáni Szent Péter bazilika katedra oltáránál bemutatott magyar nyelvű szentmisén.

A szertartás után a bazilika sekrestyéjében készítettünk interjút Galavits József atyával, Győr-Belváros plébánosával. Megkérdeztük, milyen alkalomból került sor az egyházmegye népes zarándoklatára: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.