2009-06-27 15:27:59

„A katolikus egyház továbbra is minden tőle telhetőt megtesz a keresztények teljes egységéért” – mondta a pápa szombaton délelőtt a konstantinápolyi pátriárkátus küldöttségének


A Szentatya emlékeztetett rá, hogy egy évvel ezelőtt, a páli év megnyitásakor jelen volt I. Bartolomeosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka is, majd szeretettel köszöntötte a pátriárkátus mostani küldöttségének tagjait. Velük együtt ad hálát Istennek azokért a gyümölcsökért, amelyeket a Szent Pál születésének 2000. évfordulójára megtartott jubileumi év hozott. Egyetértésben ünneplik majd hétfőn Szent Péter és Pál liturgikus ünnepét, akik az első helyet foglalják el az apostolok között, és akiket az „ökumené mestereinek” neveznek.

A konstantinápolyi küldöttek jelenléte az egyházi testvériség jele, amely emlékezteti a keresztényeket a teljes szeretetközösség keresésének közös elkötelezettségére. A katolikus egyház továbbra is minden módon hozzá kíván járulni a teljes egység helyreállításához, válaszolva Krisztus akaratára. A Szentatya bizakodva tekint az ortodoxok és katolikusok közötti teológiai párbeszédre létrehozott nemzetközi vegyes bizottság munkálatainak sikeres folytatására. A következő ülésre októberben kerül sor, amelyen Kelet és Nyugat kapcsolatának olyan központi témáját vitatják meg, mint „a Róma püspökének szerepe az egyházi szeretetközösségben az első évezredben”.

Ennek a szempontnak a tanulmányozása valóban nélkülözhetetlen ahhoz, hogy elmélyítsék ezt a kérdést a teljes egységre irányuló törekvések mai összefüggésében. A bizottságot, amely idáig már jelentős munkát végzett, most a ciprusi egyház látja nagylelkűen vendégül. A pápa végül imáiról biztosította a katolikus-ortodox párbeszéd résztvevőit. Annak a kívánságának adott hangot, hogy testvéri szeretettel megoldják az ortodox küldöttek között a legutóbbi ülésen felmerült feszültségeket. Ezáltal az ortodoxia nagyobb mértékben képviseltetheti magát ebben a párbeszédben – mondta a konstantinápolyi ortodox pátriárkátus küldötteihez intézett beszédében XVI. Benedek pápa.All the contents on this site are copyrighted ©.