2009-06-27 17:45:33

Šventasis Tėvas priėmė Vietnamo vyskupus


Šeštadienį popiežius Benediktas XVI susitiko su Vietnamo vyskupais, pirmadienį pradėjusiais vizitą Ad limina. Jiems sakytoje kalboje, Šv. Tėvas pirmiausia atkreipė dėmesį į jų oficialaus vizito Romoje sutapimą su šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus švente. Tai iš tiesų svarbus sutapimas, nes juk vizitai Ad limina tai visų pirma vyskupų piligrimystės prie apaštalų Petro ir Pauliaus kapų.

Savo kalboje paminėjęs ir ką tik pradėtus Kunigų metus, popiežius ragino Vietnamo vyskupus juos panaudoti gilesnei kunigijos nuolatinei formacijai, naujų pašaukimų ugdymui, visos bendruomenės maldos už savo kunigus skatinimui.

Kaip paprastai vizitų Ad limina progomis, popiežius ir Vietnamo vyskupus ragino ypatingą dėmesį skirti šeimos ir jaunimo sielovadai. Rimta specifinė Vietnamo visuomenės gyvenimui būdinga problema, turinti ir rimtų pasekmių Bažnyčios gyvenimui yra sparti jaunimo migracija iš kaimo į miestą. Šis reiškinys reikalauja maksimalaus vyskupų dėmesio, kad kintant visuomenės socialinei sandarai, sielovados struktūra būtų sklandžiai priderinama prie naujos padėtis.

Dalį savo kalbos popiežius skyrė ir kitai Vietnamui būdingai specifinei temai – Bažnyčios santykiams ir bendradarbiavimui su valdžia. Bažnyčia ir visi jos nariai stengiasi, kad visuomenės gyvenime viešpatautų teisingumas, solidarumas ir lygybė. Bažnyčia nenori imtis tų funkcijų, kurios savaime priklauso atsakingiesiems už visuomenės gyvenimo tvarkymą, taip pat nesiekia ir politinės valdžios, tačiau kartu Bažnyčia negali išsižadėti vykdyti tos veiklos, kuriai ją įpareigoja artimo meilės įsakymas. Tad svarbu, kad valstybinių institucijų vadovai suprastų šią Bažnyčios misijos specifiką ir mokėtų įvertinti tikinčių visuomenių narių indėlį į bendro gėrio kūrimą. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.