2009-06-25 16:29:53

A vietnámi püspökök a pápánál: az egyház növekvőben van a nehézségek ellenére is


Ezekben a napokban tartózkodnak ad limina látogatáson a délkelet-ázsiai ország főpásztorai. A 83 milliós Vietnámban a katolikusok a lakosság 7%-át teszik ki, azaz mintegy hat millióan vannak. A helyi egyház három érsekségre és 23 egyházmegyére oszlik. A keresztény közösség életerős a nehézségek és az üldöztetés dacára is.

A vietnámi egyház történelmét az elnyomatás jellemzi. A XVII. és XIX. század között a világi hatalom 53 ediktumot adott ki a keresztények ellen, de a közelmúltban a szocialista rendszer is súlyos megszorításokat vezetett be a hívek és a papok ellen. Ma a kommunista kormány kevésbé szigorúan ellenőri az egyházat és nagyobb mozgásteret engedélyez a püspököknek is. Ezen túl, a karitatív intézmények könnyebben végezhetik tevékenységüket a lakosság javára. A helyzet mindazonáltal nehéz - tudjuk meg a Szükséget Szenvedő Egyházakat (Kirche in Not) segítő szervezet jelentéséből.

Bár kevés a pap, a hívek nagy számban vesznek részt a szentmiséken. A világiak szerepe jelentős: csoportokba és mozgalmakba tömörülve tevékenykednek, főként a nem keresztények iránti misszióban. A vietnámi egyház életerejéről tanúskodik a papi és szerzetesi hivatások nagy száma. Jelenleg az ázsiai országban 50 női és 20 férfi szerzetesi kongregáció működik. Különösen aktívak a szaléziak és a redemptoristák - ez utóbbiak készítették el a Biblia vietnámi fordítását.

A helyi egyház jelenlegi kihívásai: az evangelizálás, a papjelöltek képzése, a család válsága, amelyet egyre jobban fenyeget az urbanizáció és az élvhajhász életmód bomlasztó hatása. A család kérdésének szentelték a vietnámi püspökök múlt decemberi pásztorlevelüket. Az evangelizálás fellendítésére új nemzeti tervet hoztak létre, amely többek között a Biblia terjesztésére és missziós állomások felállítására vonatkozik Vietnám távol eső területein.
All the contents on this site are copyrighted ©.