2009-06-25 16:36:10

„Soha ne legyen többé háború a Szentföldön” – a pápa felhívása a Közel-Kelet érdekében


Csütörtökön délelőtt a pápa kihallgatáson fogadta a Keleti Egyházakat Segítő Mű – rövidítve ROACO - ülésének résztvevőit. A ROACO olyan egyházi irodák, ügynökségek együttese, amely a keleti keresztények és a missziós apostolság közötti szolidaritás megteremtésén fáradozik. A keleti egyházak képviselőivel ez a találkozás lehetőséget nyújtott a pápa számára, hogy a mai világ egyik legfontosabb témájával, a Közel-Kelet helyzetével foglalkozzon. A közel-keleti térségben a helyi egyház sorsa ugyanis szorosan egybekapcsolódik az izraeli-palesztin konfliktus alakulásával. A pápa nagy nyíltsággal közelítette meg a Gázai-övezet helyzetét, az emigránsok problémáját, és azt kérte a kérdésben illetékes hatóságoktól, hogy hozzáértéssel, ám ugyanakkor a szolidaritás szellemében foglalkozzanak a kialakult helyzettel.

A Szentatya olasz, angol, német és francia nyelven elhangzott beszédében mindenekelőtt köszöntötte a keleti katolikus egyházak képviselőit, a keleti egyházakkal foglalkozó vatikáni kongregáció prefektusát, Leonardo Sandri bíborost, a kongregáció nemrég kinevezett más vezetőivel együtt és a szentföldi ferences kusztost. Köszönetet mondott a nemzetközi katolikus irodák és a Betlehemi Egyetem képviselőinek mindazért, amit a helyszínen végeznek lelkipásztori és ökumenikus téren a keleti katolikusok fennmaradása érdekében.

A Szentatya azt kérte a ROACO ülésétől, hogy figyelmüket arra irányítsák, ami valóban a legfontosabb, és a legnagyobb józansággal elemezzék a helyzetet – akár a világgazdasági válságról, akár a Közel-Kelet véget nem érő konfliktusáról, akár az elvándorlók drámai helyzetéről legyen szó. A béke első feltétele a reális igények megoldása – szögezte le a pápa. Felidézte másfél hónappal ezelőtt a Szentföldön tett látogatásának élményét. A „kegyelem pillanatának” nevezte utazását, amikor személyesen alkalma nyílt arra, hogy lelket öntsön a szentföldi katolikus hívekbe, és arra buzdíthatta őket, hogy legyenek állhatatosak a tanúságtételben a gyakori nagy próbatételek közepette is. „Ma is azért imádkozom, hogy a Szentföldön ne legyen soha többé háború, erőszak és igazságtalanság - hangzott a pápa felhívása. Szeretnék biztosítani mindenkit, hogy a világegyház nem hagyja sorsára Szentföldön élő testvéreit.”

A hamarosan véget értő Szent Pál-évre utalva a pápa azt hangsúlyozta, hogy az egyház szolgálatának forrása, mértéke és módozata nem lehet más, mint a szeretet. Erre a szeretetre épül a ROACO és a Keleti Egyházak Kongregációjának minden kezdeményezése is. A pápa kérése az, hogy ez a szeretetszolgálat jusson el a legkisebb és legtávolabbi közösségekhez is. Ugyanakkor azonban nem szabad megfeledkezni az ésszerűség követelményéről sem, arról, hogy a gondos és távolbalátó szervezésnek számolnia kell azzal, ami valóban elsőbbséget élvez. A hit szellemében, megfelelő szakértelemmel és józansággal kezelni azt, ami mellőzhető, hogy így jobban szembe lehessen nézni a jelenlegi sürgős szükségletekkel. A pápa ezek között megemlítette a menekültek és az elvándorlók kérdését, amely főként a keleti egyházakat érinti. Emlékeztetett továbbá a sorsára maradt Gázai-övezet újjáépítésére, ahol számolni kell Izrael államnak a biztonságával kapcsolatos jogos elvárására.

A Szentatya gondolatai végül a papság éve felé irányultak. Amikor múlt pénteken, Jézus szíve ünnepén felavatta ezt a sajátos évet, Krisztus és Szeplőtelen Anyja szívébe ajánlotta a világ minden papját, különösképpen pedig azokat, akik - akár Keleten akár Nyugaton - a próbatételek időszakát élik. A Szentatya a Keleti Egyházakat Segítő Mű képviselőihez intézett beszédét ezekkel a szavakkal zárta: „Megragadom az alkalmat és arra kérlek benneteket, hogy ti is imádkozzatok a papokért. Továbbra is legyetek támaszaim nekem is, aki Péter apostol utóda vagyok, hogy minél teljesebben végezhessem küldetésemet az egyetemes egyház szolgálatában. Köszönöm az általatok végzett munkát, a Jó Isten fizessen meg érte bőséggel. Ezekkel az érzelmekkel adom vigasztaló apostoli áldásomat rátok és mindazokra, akiket képviseltek.”All the contents on this site are copyrighted ©.