2009-06-24 16:23:06

Vispārējā audience par priesterisko kalpojumu


Priesteris ir aicināts kalpot cilvēkiem. Viņš atklāj tiem ceļu, kas ved uz laimi un patiesu atbrīvošanu – katehēzes mācībā norādīja Benedikts XVI. Uz vispārējo audienci Vatikāna laukumā bija pulcējušies apmēram 15 tk. svētceļnieku – franči, itāļi, vācieši, amerikāņi, norvēģi, ungāri, poļi, slovāki un citu zemju ticīgie. Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas dienā pāvests runāja par priesterības cēlo misiju. Noslēgumam tuvojas sv. Pāvilam veltītais gads. Apustulis bija dedzīgs Evaņģēlija sludinātājs. Taču pirms dažām dienām, Vissvētās Jēzus Sirds svētkos, iesākās jauns Jubilejas gads. Tas ir veltīts priesteriem. Šogad Baznīca atzīmē sv. Jāņa Marijas Vianeja nāves 150. gadadienu. Mūsdienu garīgie gani ir aicināti sekot šī svētā prāvesta paraugam. Jānis Marija Vianejs ir dzimis 1786. gadā Lionas tuvumā, Francijā. 1815. gadā tika iesvētīts par priesteri un pēc trīs gadiem nosūtīts kalpot par prāvestu nomaļā Arsas draudzē. Tur viņš dedzīgi strādāja līdz sava mūža beigām, 1859. gadam. Gan apustulis Pāvils, gan Jānis Marija Vianejs dzīvoja ciešā vienotībā ar Kristu un nesavtīgi sevi veltīja Viņa Evaņģēlija izplatīšanai.

Benedikts XVI pasvītroja, ka Priesterības gada mērķis ir palīdzēt dvēseļu ganiem tiekties uz garīgo pilnību, no kuras ir atkarīgs viņu kalpojuma auglīgums, kā arī palīdzēt – gan priesteriem, gan visiem ticīgajiem – no jauna atklāt un nostiprināt apziņu par ordinācijas sakramenta žēlastības lielumu. To ļoti labi apzinājās divi minētie svētie – apustulis Pāvils un Jānis Marija Vianejs. Priesteris ir otrais Kristus. Viņa kalpojums ir būtisks Baznīcai un visai pasaulei. Garīgais gans pilnībā pieder Jēzum, kurš, būdams Dievs, kļuva cilvēks, lai kalpotu. Priesteris līdzinās Kristum. Viņš ir aicināts kalpot, vest ļaudis pa pestīšanas, laimes un brīvības ceļu – norādīja pāvests.

Apsveicis atsevišķas svētceļnieku grupas, Benedikts XVI uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Jauniešus mudināja smelties spēkus draudzībā ar Jēzu, lai tādējādi spētu vienmēr būt savu pienākumu augstumos. Uz tikšanos ar Svēto tēvu bija ieradusies delegācija, ko vadīja ANO vicesekretārs, kurš darbojas bruņotajos konfliktos iesaistīto bērnu labā. Pāvests pauda atzinību par viņa ieguldījumu nepilngadīgo vardarbības upuru aizstāvības labā un apliecināja savu garīgo tuvumu visiem bērniem, kuri pakļauti bailēm, pamestībai, bada ciešanām, slimībām un tiek ļaunprātīgi izmantoti. Vispārējās audiences noslēgumā Svētais tēvs izplatīja aicinājumu atbrīvot visas konfliktu zonās nolaupītās personas, tai skaitā, Sarkanā Krusta darbinieku Eugēniju Vaņi, kurš krita laupītāju rokās Filipīnās. Sveicinot Sarkanā Krusta organizācijas locekļus, pāvests vēlēja, lai humanitārajos centienos centrālā vieta vienmēr tiktu ierādīta personai, kas apveltīta ar neizmērojamu cieņu.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.