2009-06-22 18:36:13

Benedikts XVI San Džovanni Rotondo: ļaunuma varu var izskaust vienīgi Dievs


Pēc Svētās Mises Tēva Pio atdusas vietā, pāvests vadīja mariānisko lūgšanu „Kunga Eņģelis”. Uz tikšanos ar Svēto tēvu bija ieradušies apmēram 50 tk. svētceļnieku. Uzrunā viņš aicināja īpaši lūgties par priesteriem un bēgļiem. 19. jūnijā iesākās Priesterības gads. Lai šī gada laikā labāk apzināmies priesteru misijas nozīmi un svētuma vērtību – mudināja pāvests. Garīgo ganu kalpojums ir būtisks Baznīcai un visai trešā gadu tūkstoša cilvēcei. Apvienoto Nāciju Organizācija svētdienu, 21. jūniju, pasludinājusi par Pasaules Bēgļu dienu. Mūsdienās daudzi cilvēki meklē patvērumu citās zemēs, bēgot no kara, vajāšanām un trūkuma. Viņu uzņemšana saistās ar daudzām grūtībām, tomēr mītnes zemju iedzīvotāji ir aicināti būt atvērti šiem cilvēkiem – pasvītroja pāvests, mudinot lūgties par bēgļu smago un nereti dramatisko stāvokli. Bez tam, norādīja, ka jādara visu iespējamo, lai izskaustu šī bēdīgā fenomena cēloņus.

Pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” Benedikts XVI visus klātesošos ticīgos aicināja ņemt no Tēva Pio Marijas godināšanas piemēru. Viņš joprojām mūs aicina ar visu sirdi mīlēt Dievmāti. Tēvs Pio saņēma kristības sakramentu Pjetrelčinas Eņģeļu Dievmātes baznīcā. Vēlāk Dievišķā Providence viņu aizveda kalpošanā uz San Džovanni Rotondo – uz Žēlastības Dievmātes sanktuāriju. Tur viņš palika līdz pat savai nāvei un tur atdusas viņa mirstīgās atliekas. Pāvests norādīja, ka sv. Pio visu savu dzīvi bija liels Vissvētākās Jaunavas Marijas godinātājs. Visa viņa dzīve un apustulāts noritēja Marijas mātišķajā uzraudzībā un Viņas aizbildniecības spēkā. Tēvs Pio uzbūvēja slimnīcu jeb Ciešanu atvieglošanas namu, uzskatīdams to par Marijas – „Slimnieku veselības” darbu. „Dārgie draugi, arī es šodien vēlos jūs novēlēt Dievmātes mātišķajai aizsardzībai”, sacīja pāvests. Sveica visus klātesošos svētceļniekus, pateicās vietējai valdībai un visiem, kuri piedalījās šīs vizītes organizēšanā. Visiem klātesošajiem atgādināja: „Ejiet pa Tēva Pio norādīto ceļu, proti, pa svētuma ceļu, kā to māca mūsu Kunga Jēzus Kristus Evaņģēlijs”. Pēc lūgšanas „Kunga Eņģelis” Benedikts XVI uzrunāja poļu svētceļniekus. Baznīca Polijā svētdien svinēja sv. Bruno no Kverfurtas moceklības atceres tūkstošo gadadienu. Pāvests pateicās Dievam par ticības dāvanu, ko poļu tauta saņēma caur šo misionāru.

Lietainajā 21. jūnija pēcpusdienā Svētais tēvs tikās ar slimnīcas vadību, medicīnisko personālu un slimniekiem. Uzrunā norādīja uz šī Ciešanu atvieglošanas nama galveno lomu. Tā ir vieta, kur slimnieks var saņemt viņam tik ļoti nepieciešamo palīdzību, bez tam – tā ir „lūgšanas un zinātnes vieta”. Tēvs Pio vēlējās, lai šī veselības aprūpes iestāde kalpotu par paraugu tam, ka zinātnes ieguldījums slimnieka aprūpē vienmēr iet roku rokā ar paļāvību uz žēlsirdīgo Dievu. “Katru reizi, kad mēs ieejam kādā aprūpes vietā, mūsu domas spontāni pievēršas slimības un sāpju noslēpumam, kā arī cerībai uz izdziedināšanu un veselības bezgalīgajai vērtībai”, sacīja pāvests. „Veselību bieži vien mēs novērtējam tikai tad, kad piemeklē slimība. Tieši slimnīcās vislabāk apzināmies gan savas dzīves lielo vērtību, gan arī tās trauslumu.”

Slimības mūsos izraisa dažādus eksistenciālus jautājumus: Kāpēc mums nākas ciest? Kas var mūs atbrīvot no ciešanām un nāves? Pāvests norādīja, ka ciešanas ir daļa no pašas personas noslēpuma. Tīri cilvēciski nevaram rast izsmeļošas atbildes uz minētajiem jautājumiem. Ļaunuma varu var izskaust vienīgi Dievs – pasvītroja Benedikts XVI. Kristus atnāca pasaulē, lai nestu mums pestīšanu. Vienīgi ar ticību varam patiesi atklāt savas eksistences, tai skaitā, arī ciešanu jēgu. Dzīve vienotībā ar Dievu piešķir jēgu mūsu ciešanām, jo Kristus ar savu Krustu mūs ir atpircis. Krusts ir bezgalīgo sāpju simbols un atpirkuma maksa par mūsu patieso brīvību. Noslēgumā visus klātesošos Svētais tēvs mudināja būt par „mīlestības krātuvi”.

Pēc tikšanās ar slimnīcas personālu, Benedikts XVI devās Svētā Pio baznīcā, kur viņu sagaidīja priesteri, reliģisko ordeņu locekļi un San Džovanni Rotondo jaunieši. Uzrunājot priesterus, pāvests pasvītroja svētuma nozīmi Baznīcas dzīvē un misiju darbībā. Gan sv. Jānis Marija Vianejs, gan Tēvs Pio mums atgādina par priesteriskā kalpojuma cēlumu. Abu svēto dzīvē centrālo vietu ieņēma Euharistija. Tuvākmīlestības, sevišķi, mīlestības pret grēciniekiem avots bija Euharistijas mīlestība. Abi svētie priesteri centās atklāt saviem draudzes locekļiem izlīgšanas sakramenta skaistumu. Abi stundām ilgi pavadīja grēksūdzes krēslā, tādējādi ienesot izmaiņas neskaitāmu cilvēku dzīvē. Grēksūdze ir brīnišķīgs miera avots. Tāpēc svarīgi bieži izmantot šī sakramenta žēlastību, kā arī dievbijīgi piedalīties Svētajā Misē – norādīja pāvests.

Tēvs Pio mums atklāj arī lūgšanas lielo vērtību. Viņš lūdzās neatlaidīgi, pazemīgi un ar lielu paļāvību. Šo mācību svarīgi ņemt vērā ne tikai priesteriem, bet arī katram kristietim. Tā ir sevišķi aktuāla reliģisko ordeņu locekļiem. Dzīvojot mūsdienu sekularizētajā sabiedrībā un redzot daudzus attālināmies no ticības, mūs var pārņemt zināma mazdūšība. Protams, šodien esam aicināti rast aizvien jaunas Evaņģēlija sludināšanas pieejas, tomēr vienlaikus jāapzinās, ka šīs vēsts būtība paliek nemainīga. Tāpēc ir svarīgi saglabāt saikni ar pašu avotu, tas ir, Kristu. Tēvs Pio māca, ka tikai tas spēj atklāt citiem Evaņģēlija prieku un tā bagātības, kurš dzīvo ciešā vienotībā ar krustā sisto Jēzu.

Vēršoties pie jauniešiem, Benedikts XVI atzīmēja: „Domāju par problēmām, kas jūs nomāc un draud apslāpēt jums raksturīgo entuziasmu”. Sevišķi dramatiska šobrīd ir bezdarba problēma. „Baznīca jūs nepamet. Arī jūs nepametiet Baznīcu!”, mudināja pāvests, norādot, ka jauniešu ieguldījums taisnīgākas un labākas sabiedrības veidošanā ir ļoti svarīgs. Noslēgumā Svētais tēvs aicināja jauniešus būt Jēzus Kristus uzticīgiem draugiem, ik dienas lūdzoties, klausoties Dieva vārdu, bieži pieņemot sakramentus un ar visu savu sirdi piederot lielajai saimei – Baznīcai. „Kristus jūs nekad neatstās, nepievils jūsu cerības, Viņš nekad jūs nevedīs pa sliktiem ceļiem!” Pēc tikšanās ar priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem un San Džovanni Rotondo jauniešiem, pāvests 21. jūnija vakarā atgriezās Vatikānā. Šī bija viņa 15. pastorālā vizīte Itālijā.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.