2009-06-20 14:28:30

P. Federico Lombardi nyilatkozata a boldoggá avatási eljárásról


Egyes hírügynökségek XII. Piusz boldoggá avatására vonatkozó állításai kapcsán a Szentszék Sajtótermének igazgatója ismételten leszögezi, hogy a boldoggá avatási ügyek dekrétumainak aláírása kizárólag a pápa hatáskörébe tartozik. A pápát teljes mértékben szabadon kell hagyni értékítéleteiben és döntéseiben. Ha a Szentatya úgy véli, hogy XII. Piusz ügye még további tanulmányokat és megfontolásokat igényel, akkor tiszteletben kell tartani ezt az álláspontját, anélkül, hogy bárki beavatkozna a kérdésbe indokolatlan és alkalmatlan kijelentésekkel.

Az ANSA olasz hírügynökség ugyanis június 19-én arról tájékoztatott, hogy állítólag „végleges és állandó” törés veszélye áll fenn a zsidók és katolikusok közötti kapcsolatokban, mivel a pápa még nem döntötte el, hogy aláírja-e vagy sem XII. Piusz dekrétumát. Pacelli pápára „fekete legenda” nehezedik miszerint Hitler barátja és a totalitárius rezsimek támogatója lett volna. Az ANSA Peter Gumpel jezsuita atya, a boldoggá avatási ügy relátora szavaira hivatkozik, aki pénteken este egy kerekasztal beszélgetésen vett részt a Vatikáni Könyvkiadó rendezésében, a VI. Pál Nemzetközi Könyvesboltban. A találkozó témája a következő volt: „Hogyan születnek a szentek?” A Vatikáni Könyvkiadó az eseményt hirdető közleményében olvashatjuk: "A résztvevők megismerkedhetnek azokkal az eljárásokkal és általános normákkal, amelyek a boldoggá- illetve szentté avatáshoz vezetnek. P. Gumpel tájékoztatja a jelenlévőket XII. Piusz boldoggá avatásának jelenlegi állásáról, amelyet már hosszú évek óta követ nagy lelkesedéssel és szakértelemmel”.

A szentszéki sajtóterem igazgatójának nyilatkozata válasz P. Gumpel-nek a találkozón elhangzott állítására.

P. Gumpel, Pacelli pápa boldoggá avatási eljárásának relátora tiltakozását fejezte ki a sajtóban megjelent tudósításokkal kapcsolatban: szavait és gondolatait szándékosan elferdítették.All the contents on this site are copyrighted ©.