2009-06-20 14:27:54

Megjelent a "Távlatok" c. jezsuita folyóirat nyári száma


Szent Péter-Pál közelgő ünnepére megjelent a Távlatok ez évi második száma. A tanulmányok központi témája: Kiútkeresés a globális válságból. A szerkesztőségi bevezető mindjárt leszögezi: „A globális méretű gazdasági és erkölcsi válságból keresve a kiutat az Egyház a reménységet hirdeti, amelynek alapja a feltámadt Krisztusba vetett hitünk, amint XVI. Benedek kifejtette a keresztény reménységről szóló körlevelében. Húsvéti üzenetében is a lelki fegyvereket ajánlotta: joggal igazsággal, irgalmassággal, megbocsátással és szeretettel kell küzdenünk, és mindenkinek részt kell vennie a békés küzdelemben. Lelki fegyverekről, lelki programról van szó, mert a mai világméretű válság nem csupán gazdasági, hanem alapvetően erkölcsi, ezt ma már közgazdászok is hangsúlyozzák. Tehát csakis erkölcsi megújulással kereshetjük a kiutat. A Távlatok mostani számába írt szakszerű tanulmányában Csaba László közgazdász, akadémikus ezt hangsúlyozta:
„Az új Európában az vált a legnagyobb hiánycikké, amire egy sarkából kifordult, az egyénitől a nemzetig célját és önazonosságát kereső társadalomnak minden szinten a legnagyobb szüksége lenne: a belső, értékvezérelt magatartást megalapozó iránytű.”
A vezető tanulmányban Baritz Sarolta Laura domonkos nővér, közgazdász a gazdaság, a környezet és a közjó összefüggéseit vizsgálva a haszonelvű és az erény-etikai gondolkodási rendszereket jellemezve – Szent Tamás és az egyház szociális tanítása fényében – egy új etikai alapú gazdasági modellt vázol fel: az új értékrendre épülő társadalomért kell elkötelezniük magukat a keresztényeknek. – A válságból való kiútkeresés körébe tartozik a Távlatok „virtuális kerekasztala” a megbocsátásról és kiengesztelődésről. Az európai és benne a magyar társadalom megosztottsága, a szembenálló felek-pártok között egyre mélyülő szakadék egyik fő akadálya a válságból való kijutásnak. Hogyan lehet a társadalmi-politikai életre is alkalmazni az evangéliumi megbocsátást és kiengesztelődést? Ezt a kérdést teszi fel a főszerkesztő, Szabó Ferenc bevezetve a hozzászólásokat. Néhány eligazító szempontot ad, merítve Hannah Arendt szellemtörténész a megbocsátásról és az ígéretről szóló gondolataiból: a visszafordíthatatlan helyzet, a megtörtént orvoslása (megváltása) csakis a megbocsátás révén lehetséges. A jövő kaotikus bizonytalansága ellen pedig az ígéret és megtartása lehet az orvosság. Mindennek bibliai gyökere és teológiai vonatkozása van. A teljes kiengesztelődés csakis a feltámadt Krisztus lelkének erejében valósulhat meg, tehát a hit révén, ahogy XVI. Benedek kifejtette a reményről eszmélődve, párbeszédet folytatva a Frankfurti Iskola képviselőivel. A témához hozzászólók több értékes és gyakorlati szempontot fogalmaztak meg. Nemeshegyi Péter teológus azt hangsúlyozta, hogy belülről, az ember szívéből ered a béke. - A Távlatok gazdag nyári számából jelzésszerűen kiemelünk még néhány írást: beszámolót olvashatunk (a Vatikáni Rádió magyar adása alapján) a pápa afrikai és szentföldi útjáról, kommentárt a tradicionalizmus (Lefebvre-követők) előretöréséről, továbbá a „Hitvallók és ügynökök” című magyar filmről. A Távlatok közli Erdő Péter bíboros május 2-i esztergomi beszédét Isten Szolgája, Mindszenty József tanúságtételéről. A Kultúra és élet c. rovatban többek között megemlékezéseket olvashatunk Karl Rahnerről és Simone Weilről, továbbá a pálos és ferences jubileumról. Kiemeljük még a Lelkiség rovatból Kereszty Rókus ciszterci atya elmélkedését: A kereszt misztériuma az egyház és minden ember életében.

All the contents on this site are copyrighted ©.