2009-06-19 17:25:50

Megtartotta harmadik ülését a püspöki szinódus főtitkárságának XII. rendes tanácsa


"Az egész törvény ugyanis ebben az egy mondatban teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat." (Gal 5,14) - idézi Szent Pál a Galatákhoz írt levelében az ószövetségi Szentírást. Miként használja Szent Pál a Szentírást leveleiben? A páli jubileumi év keretében ez a választott téma segítette a főpásztorokat abban, hogy újra fölfedezzék Isten szavát a maga élő, hatékony valóságában, rávilágítva egyházi és társadalmi időszerűségére.

A szinódusi főtitkárság 15 bíboros és püspök tagja június harmadikán és negyedikén tartotta ülését a Vatikánban. Két fontos témát vitattak meg: az egyik a múlt októberi szinódus záró javaslatainak kidolgozása volt, amely alapján a pápa közzéteszi szinódus utáni buzdítását. Ennek címe megegyezik majd a XII. szinódus témájával: "Isten szava az egyház életében és küldetésében".

Az ülés másik napirendi pontja a következő, XIII. rendes püspöki szinódus előkészítése volt. Három kérdést jelöltek meg a szinódus lehetséges témájaként, amelyeket a különböző helyi egyházak, a keleti egyházak szinódusai, a Római Kúria és a Legfőbb Szerzetesi Elöljárók Uniójának javaslata alapján határoztak meg. Ezek közül választja ki majd a Szentatya a XIII. püspöki szinódus témáját, amely egyben a munkadokumentum alapját is képezi.

A püspöki szinódus főtitkárságának XII. rendes tanácsa szeptember 24-én és 25-én ülésezik legközelebb, amikor megkezdik a következő szinódusi munkadokumentum előkészítését.All the contents on this site are copyrighted ©.