2009-06-18 18:13:18

Kunigų metai: Madrido arkivyskupo raginimas


Madrido arkivyskupas popiežiaus paskelbtus Kunigų metus pavadino Dievo dovana ir ypatingu malonės metu dvasiškai atnaujinti meilę kunigiškam pašaukimui bei kvietimu ištikimiau vykdyti Kristaus kunigams pavestą misiją būti ypatingais žmones išganančios meilės įrankiais. Madrido ganytojas kardinolas Antonio Maria Rouco Varela laišku pakvietė visus arkivyskupijos kunigus drauge su juo pradėti Kunigų metus penktadienio pavakare Mišparais Almudenos katedroje. Mišparai ir Adoracija katedroje bus proga prašyti Viešpaties, kad Kunigų metai atneštų gausių vaisių. Velykų švenčių dienomis pasitvirtino mumyse patirtis, jog Kristus yra gyvas ir veikia tiek Bažnyčioje, tiek pasaulyje. Atsinaujino mumyse tikrumas, jog mūsų, kunigų, tarnystės esminis apsektas ir ganytojiška tarnystė nėra tai, ką mes galime padaryti, o tai ką Viešpats Jėzus per mus atlieka tiems, kurie yra pavesti mūsų globai. Tik leiskime jam veikti!, - pažymėjo laiške savo kunigams kardinolas Antonio Maria Rouco Varela. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.