2009-06-17 17:31:27

500 év után ismét finn püspököt neveztek ki a finn egyházban  


XVI. Benedek pápa kinevezte Helsinki új püspökét Teemu Sippo atya személyében, aki a Jézus Szent Szíve Kongregációjának tagja.
A finn egyház életében történelmi jelentőségű kinevezésnek is mondható ez a mostani, ugyanis az utolsó finn származású püspök, Arvid Kurki 500 évvel ezelőtt, 1464 és 1522 között élt.

A reformációt követően a finn katolikus egyházra a nemzetköziség volt jellemző: a 16. századi változásokat követően leginkább litván, később holland, ma pedig nagyrészt lengyel nemzetiségűek a finn katolikus egyház papjai.

A tridenti zsinatot követő időszakban 4 idegen származású püspöke volt a finn katolikus egyháznak, akiknek komoly kihívást jelentett a hívek bizalmának elnyerése. Elsősorban a nyelvi problémák jelentettek gondot a protestantizmus (evangélikus) egyik fellegvárának is tekintett országban.

Finnországban a katolikus egyház az 1970-es évektől kezdett komolyabban megerősödni, melyet a számadatok is jól tükröznek: 1970 előtt 3000-nél kevesebb volt a hívek száma, ami 2005-re mintegy 10000-re növekedett. Ehhez nagyban hozzájárult a bevándorlók és az új megtértek száma is.

Az újonnan kinevezett finn püspök egyik legfontosabb feladata lesz az egyházmegyén belüli egység és összhang megteremtése.All the contents on this site are copyrighted ©.