2009-06-16 18:18:15

Pirmadienį susitiko Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas ir Ministras pirmininkas


Lietuvos vyriausybės naujienų portalas informuoja, jog Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius pirmadienį dalyvavo dvišalės mišrios komisijos tarptautinių sutarčių su Šventuoju Sostu nuostatoms vykdyti posėdyje. Ši komisija sudaryta 2001 metais. Beveik prieš dešimtį metų pasirašytomis ir Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotomis Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartimis buvo sukurtas pagrindas valstybės ir Katalikų Bažnyčios bendradarbiavimui, kuris grindžiamas bendrais – visuomenės ir asmens gerovės – tikslais. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Lietuvos vyskupai 2009 metus yra paskelbę Jubiliejiniais Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metais. Komisijos posėdyje nutarta kreiptis į Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkciją prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos su prašymu įtraukti informaciją apie Lietuvos vyskupijose organizuojamus renginius, skirtus Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejui, į interneto tinklalapį lietuva1000.lt; taip pat į atitinkamas savivaldybes su prašymu bendradarbiauti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vyskupijomis organizuojant renginius, skirtus Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejui.

Komisijos posėdyje svarstytas klausimas dėl kapeliono pareigybės sveikatos priežiūros įstaigose. Tam, kad sveikatos priežiūros įstaigose būtų galima įsteigti kapeliono pareigybę, komisijos nariai pateikė pasiūlymus dėl sveikatos apsaugos ministro įsakymo projekto dėl sielovados patarnavimų teikimo sveikatos priežiūros įstaigose.

Komisija taip pat svarstė klausimą dėl būsimųjų gydytojų akušerių ginekologų teisės dėl sąžinės, tikėjimo ar įsitikinimų atsisakyti atlikti kai kurias procedūras mokymo praktikos metu. Nuspręsta siūlyti sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektą dėl atitinkamos Lietuvos medicinos normos pakeitimo suderinti su suinteresuotomis institucijomis.

Komisijos posėdyje taip pat svarstytas klausimas dėl Kauno arkivyskupijos archyvų, esančių Vilniaus universitete, grąžinimo. Komisija pasiūlė Vilniaus universiteto Senatui persvarstyti šį klausimą. (lrv.lt)
All the contents on this site are copyrighted ©.