2009-06-16 12:16:40

Na svetot mu e potreben nov ekonomski sistem


Svetot vo ekonomskata kriza mu treba «moderna ekonomija», solidarna, koja so polno po~ituva˙e }e se odnosi prema slabite, odnosno prema ~ove~koto dostojanstvo – go potvrdi Benetikt XVI. govorej}i im na ~lenovite na zdruæenieto «Centensimus Annus Pro- Ponpontefice», formirana 1993 godina so cel vo ekonomskiot svet da gi {iri na~ela socijalnoto u~e˙e na Crkvata, koj denes bea primeni na audiencija. Papata gi potikna stru~nacite na zdruæenieto da go prou~uvaat «novoto gleda˙e na modernata ekonomija», vo koj pazarite i ekonomskiot napredok ke bidat tesno povrzani za dobroto na site, so etni~ko gleda˙e na rabotata i so po{tuva˙e na ~ovekot. Vo finasiskata i ekonomskata kriza koj gi pogodi industriskite zemji, dræavite vo ekonomski napredok i zemjite vo razvoj, jasno se gleda kako treba da se ispitat nekoi ekonomski-finansiski postapki koj vladeat vo poslednite godini – kaæa Svetiot Otec. Govorej}i za hristijanskoto sva}a˙e za ekonomijata i finasii, go pofali zdruæenieto zatoa {to na v~era{nata me|unarodna konferencija se sou~ija so bara˙a i odreduva˙a na vrednostite i pravila za nov razvoj, koj }e bide vnimanie na solidarnosta, i pove}e }e se po~ituva ~ove~koto dostojanstvo. Potsetuvaj}i se na encikliata «Cenresimus Annus» kaæaa deka pazarskata ekonomija, odnosno ekonomskiot sistem koj gi priznava temelite i pozitivnata uloga na firmite, pazarite, privatnata sopstvenost i dosledna odgovornost za proizvodnite sredstva i slobodna qutska kreativnost vo ekonomijata, moæe da se priznae kako pat na ekonomskata i op{estven napredok edino ako e preusmerena na dobro. Sakam da va{eto istraæuva˙e, da bide nadahnata od ve~nite evangelski na~ela, izgradba i gleda˙e na modernta ekonomija koja }e gi po{tuva potrebite i pravata na siroma{nite. Poznato vi e, naskoro }e bide objavena mojata enciklika posvetena na {irokata tema ekonomija i rabota: vo nea }e bidat istaknati posakovani celovi i vrednosti koj kako hristijani morame da gi promovirame i branime so cel ostvaruva˙a na qutskiot soæivot.
  All the contents on this site are copyrighted ©.