2009-06-16 18:37:04

A Szentatya a Keleti Egyházak Kongregációjának titkárává nevezte ki Cyril Vasil' görög-katolikus jezsuitát


Június 14-én, vasárnap kora délután a római Santa Maria Maggiore pápai bazilikában a chirotonia szertartásával püspökké szentelték Cyril Vasil’ görög-katolikus szertartású szlovák jezsuita atyát, akit XVI. Benedek pápa címzetes érseki minőségben a Keleti Egyházak Kongregációja titkárává nevezett ki. A bizánci szertartású szentelést Slavomir Miklovs görög-katolikus püspök végezte, több püspöktársával együtt.


Tarcisio Bertone bíboros államtitkár üzenetet juttatott el a szentelés alkalmából Cyril’ püspök részére, melyben arra emlékeztetett, hogy a szlovák görög-katolikus egyház nem kevés tagja adta jelét a pápa iránti hűségének, nem egyszer a vértanúság árán is.
A szentelési isteni liturgia szentbeszédét Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa mondta.


A keleti rítusú püspökszentelés, a chirotonia, az evangéliumi bevonulása után történik meg, amikor a szentelendő fejére helyezik az evangéliumos könyvet és átadják pásztorbotot és a püspöki stólát. Keleti hagyomány szerint a két jelvény, a pásztorbot és a stóla az elveszett bárány jézusi példázatára utal, mert a jó pásztornak a vállára kell vennie az elveszett bárányt.
All the contents on this site are copyrighted ©.