2009-06-15 18:00:34

XVI. Benedek tanítása a papságról: az igazság és a szeretet szolgálata a lelki életben jártas emberek számára


A papok legyenek Isten "szakértői" - így összegezhető egészen röviden XVI. Benedek tanítása mindarról, ami az egyházban működő papok szolgálatát illeti. Több mint négy évi pápasága során a Szentatya többször is szólt a mai kort jellemző papi identitásról. Ennek a témának az elmélyítése a papi év célja, amelyet hivatalosan Jézus szíve ünnepén, pénteken délután a vesperás során nyit meg a Szent Péter bazilikában.

Aki misére megy és letérdel a gyóntatószékben, hogy lelki tanácsot kérjen, egy pappal találkozik. Valójában azonban Krisztussal akar találkozni és Isten hangját szeretné meghallgatni. Ilyen egyszerű és egyben ilyen magasrendű a papok küldetése. Arcuk mögött megláttatni Isten arcát, szavaikkal kifejezni Isten szavát. Ebből a rendkívüli felelősségből következik, hogy a pap emberi mivoltának folyamatosan Krisztus, a Főpap istenségéhez kell idomulnia. XVI. Benedek tanítása ezek köré a gondolatok köré összpontosul, s ezekről számos megnyilatkozása tanúskodik.

Nyilvánvaló, hogy ha egy papnak - az állapotából fakadó kegyelmekkel és korlátokkal együtt - napról napra az életszentség mércéjével kell összemérnie hivatását, akkor ami igazán fontos számára, az a rendszeres lelkiismeret-vizsgálat. Ezt jelenti ugyanis az "alter Christus", a "másik Krisztus" kifejezés. A pápa az idei krizmaszentelő misén mintegy nyilvános lelkiismeret-vizsgálatot végezve kilenc nagyon őszinte, mélyreható kérdést tett fel:

"Valóban Isten szava tölt el bennünket?" Igaz, hogy belőle táplálkozunk és nem annyira az evilági dolgokból? Valóban ismerjük Isten szavát? Szeretjük azt? Foglalkozunk-e bensőnkben olyannyira Isten szavával, hogy az valóban meghatározza életünket és gondolkodásunkat? Vagy inkább gondolatainkat újra és újra a mások által mondott vagy tett dolgok befolyásolják? Vajon nem igaz-e, hogy túl gyakran az uralkodó vélemények alapján mérlegelünk? Nem maradunk-e meg végső soron a felszínen? Hagyjuk-e, hogy valóban megtisztítsa bensőnket Isten szava?"

A Szentatya kérdései nyomán nyilvánvaló, hogy a papok számára fölfelé jelöli meg az utat: olyan emberek legyenek, akik kívül állnak az e világi dolgokon és Istennek ajándékozzák magukat. XVI. Benedek éppen azért határozta el a papi év meghirdetését, hogy segítse őket a lelki tökéletességhez vezető úton.

2006. május 25-én, lengyelországi látogatásakor mondta:
"A hívek egyetlen dolgot várnak a papoktól. Azt, hogy szakértő módon segítsék őket az Istennel való találkozásban. A paptól nem várják el, hogy jártas legyen a közgazdaságtanban, az építőiparban vagy a politikában. A paptól azt várják, hogy a lelki életben legyen jártas. (...) Legyetek hitelesek életetekben és szolgálatotokban. Krisztusra szögezve tekinteteteket, éljetek mértékletesen, legyetek szolidárisak a rátok bízott hívekkel. Szolgáljatok mindenkit; ha hittel éltek, a Szentlélek sugallja majd, mit mondjatok és hogyan szolgáljatok".

A pap két világ között él, tekintetét Istenre és az emberekre függeszti. A pápa nagyon realistán fogalmaz erről 2008-as krizmaszentelő homíliájában:
"A papnak őrködnie kell a rossz erőivel szemben. Mindig ébren kell tartania a világot Isten számára. A pap álljon két lábbal a földön: biztosan az idők különféle áramlatában, szilárdan az igazságban, a jó iránti elkötelezettségben".

A tökéletességhez vezető út eszközeit valamennyi pap ismeri. Ezek: az Oltáriszentség, a mély imádság, a folyamatos képzés. A pápa szinte minden héten beszél erről, amikor a világ minden részéről érkező püspököket fogadja, akik helyi egyházaik valóságát mutatják be neki. De már rögtön pápasága elején megfogalmazta a papi szolgálatra vonatkozó tanítását, amikor 2005. május 13-án találkozott a római egyházmegye papjaival:

"Mindaz, ami szolgálatunk alkotó része, nem lehet saját személyes képességeink terméke (...) Küldetésünk nem arra szól, hogy önmagunkat vagy saját véleményünket hirdessük, hanem Krisztus misztériumát, és Benne a valódi emberség mércéjét. Megbízatásunk nem az, hogy sokat beszéljünk, hanem hogy visszhangozzuk az egyetlen szót, a mi üdvösségünkért megtestesült Isten Igéjét".All the contents on this site are copyrighted ©.