2009-06-15 18:26:37

Reliģiskās māsas pret sieviešu paverdzināšanu. Kongress Romā


No 15. līdz 18. jūnijam Romā norisinās kongress, kurā tiek spriests par to, kā novērst cilvēku, jo īpaši sieviešu paverdzināšanu. Kongresu rīko Starptautiskā reliģisko institūtu ģenerālpriekšnieču savienība un Starptautiskā migrāciju jautājumiem veltītā organizācija. Īpašā uzmanības lokā šoreiz ir paverdzināšanas novēršanas iespējas ar Internet palīdzību.

Cilvēku tirdzniecība ir smags cilvēka cieņas un viņa pamattiesību pārkāpums. Jau II Vatikāna koncils pastorālajā konstitūcijā Gaudium et spes par kaunpilnu faktu atzina verdzību, prostitūciju, tirgošanos ar sievietēm un bērniem (27). Pāvests Benedikts XVI vēstījumā 2007. gada Miera dienai īpašu uzmanību pievērsa sieviešu situācijai. Viņš nosodīja cieņas trūkumu pret sievieti, tās izmantošanu un diskrimināciju, kā arī pret sievieti vērsto vardarbību.

XXI gadsimtā ir attīstījusies jauna cilvēku paverdzināšanas forma, kas iedragā ne tikai daudzu sieviešu un bērnu cieņu un brīvību, bet ir sākusi skart arī vīriešus.

Itālijas reliģisko māsu priekšnieču apvienība jau ilgāku laiku sniedz palīdzību sievietēm, kas ir kļuvušas par tirdzniecības upuriem. Ir atvērtas mājas, kurās šīs sievietes var rast pajumti. Kongresā māsas vēlas rast veidus, kā, izmantojot globālo Internet tīmekli, paplašināt sadarbību, lai novērstu jaunus paverdzināšanas gadījumus un lai palīdzētu tām sievietēm, kas jau ir nonākušas verdzībā. Reliģisko māsu devums, bez šaubām, nevar būt pilnvērtīgs bez sadarbības ar draudzēm, priesteriem, dažādām sociālajām iestādēm. Bez tam, draudzēs un mācību iestādēs ir nepieciešams veikt darbu ar jauniešiem, audzinot viņos cilvēciskās un kristīgās vērtības, cieņu pret cilvēku.

Atklājot kongresa darbu, Starptautiskās migrāciju jautājumiem veltītas organizācijas pārstāve Karmena Godo pastāstīja, ka pēdējos piecos gados, pateicoties Amerikas Savienoto Valstu finansējumam, speciālu formāciju ir ieguvušas 500 māsas no dažādām pasaules valstīm. Saskaņā ar šo projektu, ir attīstīta sadarbība ar reliģiskajām Dienvidāfrikā, Dominikānas Republikā, Albānijā un Nigērijā.

Cits Starptautiskās migrāciju jautājumiem veltītās organizācijas pārstāvis Stefano Volpičelli kongresa atklāšanas dienā pastāstīja, ka vairāki miljoni nabadzīgo zemju sieviešu ik gadus kļūst par seksuālās izmantošanas upuriem. Visbiežāk tās tiek ievilinātas ar viltus solījumiem par labu, atalgotu darbu. Nav viegli izdarīt konkrētus aprēķinus, taču saskaņā ar Eiropas Savienības Tieslietu direkcijas datiem, pasaulē ir apmēram 12 ar pusi miljoni paverdzināto sieviešu. No tām vismaz 500 tūkstoši Eiropā un ap 38 tūkstoši Itālijā. Lai arī sieviešu paverdzināšana saistās galvenokārt ar seksuālo izmantošanu, taču pastāv arī citas paverdzināšanas un vardarbības formas, tādas, kā piespiedu darbs un orgānu izņemšana.

Cilvēku tirdzniecība ir sarežģīts fenomens, kas saistīts galvenokārt ar nabadzību, sociālo nevienlīdzību, labklājības mehānismu trūkumu, ar iekšējo migrāciju no laukiem un pilsētām, kā arī ar globālo cilvēku pārvietošanos.

I. Šteinerte/Vatikāna radioAll the contents on this site are copyrighted ©.